Jitřenka 2022 - Děti na Jitřence povyrostly

Dle dosavadních pozorování na táboře Jitřenka dochází ke zvláštnímu jevu, a to konkrétně ke skokovému zrychlení v růstu táborníků. Vyzýváme tedy všechny rodiče, aby si své děti doma náležitě přeměřili a sami posoudili, zda a jak moc vaše děti povyrostly.

Pro vysvětlení tohoto jevu existuje několik teorií:

  • Enormní přísun čerstvého vzduchu, pravidelné zavlažování v tůňce a sluneční paprsky jsou faktory, které mohou iniciovat rychlejší růst. Za možnost, že toto máme, vděčíme všem těm, kteří se o chod Střediska Radost starali a starají a pomáhají s jeho zajištěním.
  • Četba moudrých knih - konkrétně tedy příběhu Koně a jeho chlapce. Mluví se zde o poušti, strachu, důvěře, odvaze, překonání sebe sama, pravdomluvnosti a spoustě dalších vlastností. Vyvstává zde však otázka, zda životní zkušeností potřebné pro osobní růst lze získat pouze z knih bez praktického tréningu. Pravdou ale je, že táborový život je určitý druh nepohodlí a dá se tedy považovat za praktický tréning teoreticky nabytých zkušeností.
  • Někteří se přiklání k teorii, že za zrychleným růstem může být i speciální přísada, kterou na Americe kuchařky přidávají do každého jídla – totiž vše vařeno s láskou a velkou porcí pohody navíc. Díky Marcele, Stáně a Hance, zásobovači Honzovi a podpoře Ajky.
  • Jiná hypotéza klíčovou roli spatřuje v potravě duchovní – zde zosobněna především o. Hardym a dalšími pomocníky. Duchovní impulz je navíc znásoben tím, že probíhá na všech možných úrovních – při mši svaté, modlitbě, v naslouchání, zpívání, tančení.
  • Jedna z nejodvážnějších teorií praví, že dochází k přenosu mezi vedoucími a táborníky. Vzájemná blízkost a prožívání stejných věcí způsobí, že vedoucí omládnou a na chvíli se opět stanou dětmi, zatímco děti se postupně učí čím dál více stát na vlastních nohou, starat se sami o sebe a pomáhat i kamarádům. A vším tím se stávat většími.

 

Já osobně se přikláním k názoru, že to tak dobře funguje právě tím, že se vše spojuje v jedno a že ti, kteří na Jitřenku jezdí, táhnou za jeden provaz a opravdu jsou schopní pro to udělat vše – od zajištění základního chodu tábora a technického zabezpečení, šperkování prvků programu, tak aby bavil velké i malé, přes utírání slziček a utěšování při stesku až po schopnost udělat si legraci sami ze sebe, jen aby udělali dětem tábor

 

Ostatně kousek té nebývalé atmosféry  můžete sami ochutnat.  Stačí si prohlédnout fotky a k tom si třeba přečtěte pár článků a proložte to videem z Jitřenky.

 

Jestli děti přijeli domů unavené, nepochybujte, že minimálně stejně unavení byli vedoucí.A pokud děti přijely spokojené, nebo dokonce nadšené, pak to je to, co udělá největší radost i vedoucím.


Tak Bohu díky za ochranu a požehnání letošní Jitřence a třikrát Aleluja Jitřence 2023.

 

 

 

FOTO

ČLÁNKY

VIDEO

Družinky

 

 

1.den

Dá se táborový oheň zapálit sekerou?

 

2.den

Kokino není symbol

 

 

3.den

Vody není nikdy moc

 

 

4.den

Pátek přestrojený za úterý

 

Večerní soaré

5.den

Sluníčko, už dost!

 

Rozcvička s živou hudbou

6.den

Prosimvás, pusťe si raději ta videa…

Dobývání hradu Archenland

7.den

Některé zdi musíme bořit a jiné stavět

Otčenáš svahilsky Baba Yetu