Tábory 2023

BĚH OD DEN DO DEN DNŮ PRO VĚK (dosažený na táboře)

1.

1.7.

sobota

15.7.

sobota

15

9 - 16 let

2.

15.7.

sobota

29.7.

sobota

15

 9 - 16 let

3.

29.7.

sobota

12.8.

sobota

15

 9 - 16 let

Jitřenka

12.8.

sobota

19.8.

sobota

8

6 - 8 let

Tábor Rodin

19.8.

sobota

24.8.

čtvrtek

5

rodiny s dětmi  

(jen pro rodiče-bývalé táborníky) 

Tábor Rodin

24.8.   čtvrtek   29.8..    úterý 5

mladé rodiny

(jen pro rodiče-bývalé táborníky)

Tábor Rodin

29.8.   úterý   3.9.  neděle 5

nejmladší rodiny

(jen pro rodiče-bývalé táborníky)

Gala Tábor 3.9. neděle 9.9. sobota  

Tábor pro nejstarší vedoucí

(jen pro bývalé vedoucí)

CENY táborů 2023

V roce 2023 budou ceny táborů stanoveny dle následující tabulky (navýšeno o předpokládanou inflaci 2022/2023 + navýšení cen energií). Platbu za tábor je nutné provést do 20.5. 2023. Nezaplacení nechápeme jako storno přihlášky, s dítětem budeme nadále počítat a peníze po vás vymáhat. V případě problémů s úhradou tábora z důvodů finanční tísně, při více dětech s příliš vysokou částkou za tábor a podobně, se obracejte na ekonom@taborradost.cz nebo přímo na Víta Vikiho Kubíčka (tel. 606 702 621), rovněž je možné zmínit tento požadavek nově i v přihlášce, kdy po předběžném potvrzení přihlášky máte přímo v jejím zobrazení možnost zažádat o slevu nebo rozklad plateb. Při předběžném schválení přihlášky bude rovněž pro každé dítě vygenerován samostatný variabilní symbol, dodržte jej prosím při úhradě ceny tábora. Podrobnosti k platbě získáte na formuláři "informace k platbě", který bude vygenerován a uveden v evidenci vaší přihlášky.

Cena za běh v roce 2023: Základní cena:
Velký běh: 15 dní , děti 9-17 roků

6500,-

Jitřenka  8 dní, děti 6 - 9 roků

3600,-

Doprava na tábor či zpět, jedna cesta 300,- za každou cestu, včetně nástupu po cestě (místo musí být rezervováno)

Upozornění pro rodiče a zákonné zástupce přihlašovaných dětí - podmínky účasti na táboře: epidemiologická situace, elektronika, návštěvy atd.

 

Podáním přihlášky, se stejně jako v předchozích letech, zavazujete respektovat tyto skutečnosti:

- Rodiče souhlasí s pravidly Střediska Radost z.s. souvisejícími s aktuální epidemiologickou situaci a způsoby řešení možných rizikových stavů. Jedná se především o povinnost vlastního odvozu symptomatického dítěte k diagnostice infekčního onemocnění do místa bydliště a reakci na výskyt infekce na táboře, kdy jsou rodiče povinni zajistit neprodlený vlastní odvoz dětí domů z tábora. Stejně tak respektují pravidla vyrovnání účastnického poplatku.

- Na tábor bohužel nemůžeme přijmout děti, které se nepodrobily ze zákona povinnému očkování. Tuto skutečnost prokazují táborníci, mimo jiné aspekty zdravotního stavu, předložením lékařského posudku, který má platnost 24 měsíců a v době konání tábora musí být tento posudek v originále uložen u zdravotníka tábora. Tento posudek bude před odjezdem domů dětem vrácen spolu s dalšími eventuálními doklady či zprávami.

- Během táborů není povoleno dětem u sebe držet či používat jakoukoliv elektroniku, především pak mobilní telefony a tablety. Důrazně doporučujeme, aby si je děti na tábor s sebou nebraly. Ty děti, které si nějakou elektroniku přivezou, ji první den tábora odevzdají do bezpečné úschovy a poslední den tábora jim bude elektronika vrácena.

- V průběhu táborů nejsou připuštěny jakékoliv návštěvy táborníků, od rodičů počínaje, přes příbuzné až kamarády konče. Mimo jiné je tato situace nepřípustná z hygienických důvodů.

- Rodič nebo zákonný zástupce se za dítě zaručuje, že bude zachovávat táborový řád. V tomto směru je dítě potřebné ještě doma poučit, samotný táborový řád se dětem podrobně vysvětluje bezprostředně po zahájení tábora.

- Jakékoli zdravotní či jiná omezení dětí, nedovolující jejich plnou účast na táborovém programu či stravě (diety, alergie, chronická onemocnění, atd.), musí být uvedena již v elektronické přihlášce na tábor a nejlépe dopředu odsouhlasena, k prvotní konzultaci použijte a8oy8i4WHiEsY-5k-onxZW7r a následně budete přesměrováni na kompetentní osoby. Zkušenost z minulých let rovněž ukázala, jak je nutný kontakt na ošetřujícího lékaře v přihlášce, od loňska je vložení tohoto údaje již povinné.

HARMONOGRAM PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY 2023

Jako každý rok, bude spuštěno přihlašování na www.prihlasovani.cz nejdříve pro starotáborníky (tedy ty, kteří s námi byli na táboře již v předchozích letech). Ti budou schopni se po otevření přihlašování na našem portálu přihlásit (bude rozesílán informační mail po 15.1.). Pokud mail neobdržíte do neděle 22.1.2023, zkontrolujte nejprve funkčnost své mailové schránky a po té se obraťte na a8oy8i4WHiEsY-5k-onxZW7r o opětovné zaslání informačního mailu, přihlašování je ale přístupné i bez tohoto mailu. Nicméně 31. ledna bude toto přihlašování pro starotáborníky uzavřeno a do přibližně poloviny února přihlášky zpracujeme. Pravděpodobně 12. února otevřeme přihlašování i pro nové zájemce.

Přihlašování na tábor 2023 bude probíhat v novém systému evidence přihlášek a osob, který vám snad usnadní většinu činností spojenou s přihlašováním. Nový systém je univerzálnější, lépe si pamatuje vaše loňské volby a upřesnění z minulých přihlášek. Pokud jste se již přihlašovali do tohoto systému, pak použijete již dříve uložené údaje, věnujte ale pozornost jejich aktualizaci. Pokud jste již postup zapomněli nebo si jej chcete oživit, můžete si již nyní nastudovat manuál k přihlášení v novém portálu.

Přihlašování pro starotáborníky na tábory 2023 již bylo otevřeno. Pozor, přihlašovací mail již k samotnému přihlášení není potřeba, přejděte jen na www.prihlasovani.cz . Pro ostatní zájemce bude k dispozici po  12.2. Pokud patříte ke starotáborníkům a neobdrželi jste informační mail do 23.1. s podrobnostmi k přihlášení, zkontrolujte nejdříve svou mailovou schránku, kterou jste v minulosti uváděli pro komunikaci s přihláškami na tábor včetně možnosti, že zpráva spadla do spamu, a v případě neúspěchu se ozvěte na tabory@prihlasovani.cz .

Průvodce přihlašováním na tábory 2023.

Videonávod jako názorná ukázka přihlášení dítěte na tábor.

Informace o posudcích od lékaře, fakturách za tábor, či o jiných dokladech naleznete zde.

Zásady zpracování osobních dat - GDPR.

 

Těšíme se na všechny táborníky a tábornice.

 

 KONTAKT

Pro komunikaci ohledně přihlašování je určena adresa a8oy8i4WHiEsY-5k-onxZW7r .

 

ARCHIV -  Podívejte se jak vypadaly tábory

 Fotky, články a vše čím byste si chtěli připomenout tábory 2020: