Tábory 2021

BĚH OD DEN DO DEN DNŮ PRO VĚK (dosažený na táboře)

1.

3.7.

sobota

17.7.

sobota

15

9 - 16 let

2.

17.7.

sobota

31.7.

sobota

15

 9 - 16 let

3.

31.7.

sobota

14.8.

sobota

15

 9 - 16 let

Jitřenka

14.8.

sobota

21.8.

sobota

8

6 - 9 let

Tábor Rodin I

21.8.

sobota

26.8.

čtvrtek

5

starší rodiny s dětmi  

(jen pro rodiče-bývalé táborníky) 

Tábor Rodin II

26.8.   čtvrtek   31.8..    úterý 5

mladé rodiny I

(jen pro rodiče-bývalé táborníky)

Tábor Rodin III

12.6.    sobota   17.6.   čtvrtek 5

mladé rodiny II

(jen pro rodiče-bývalé táborníky)

CENY táborů 2021

V roce 2021 budou ceny táborů stanoveny dle následující tabulky. Platbu za tábor je nutné provést do 20.5. 2021. Nezaplacení nechápeme jako storno přihlášky, s dítětem budeme nadále počítat a peníze po vás vymáhat. V případě problémů s úhradou tábora z důvodů finanční tísně, při více dětech s příliš vysokou částkou za tábor a podobně, se obracejte na ekonom@taborradost.cz nebo přímo na Víta Vikiho Kubíčka (tel. 606 702 621). Při předběžném schválení přihlášky bude pro každé dítě vygenerován samostatný variabilní symbol, dodržte jej prosím při úhradě ceny tábora. Podrobnosti k platbě získáte na formuláři "informace k platbě", který bude vygenerován a uveden v evidenci vaší přihlášky.

Cena za běh v roce 2021: Základní cena:
Velký běh: 15 dní , děti 9-17 roků

4900,-

Jitřenka  8 dní, děti 6 - 9 roků

2700,-

Doprava na tábor či zpět, jedna cesta 200,- za každou cestu, včetně nástupu po cestě (místo musí být rezervováno)

Upozornění pro rodiče a zákonné zástupce přihlašovaných dětí - podmínky účasti na táboře: epidemiologická situace, elektronika, návštěvy atd.

 

Podáním přihlášky, se stejně jako v předchozích letech, zavazujete respektovat tyto skutečnosti:

- Rodiče souhlasí s pravidly Střediska Radost z.s. souvisejícími s aktuální epidemiologickou situaci a způsoby řešení možných rizikových stavů. Jedná se především o povinnost vlastního odvozu symptomatického dítěte k diagnostice infekčního onemocnění do místa bydliště a reakci na výskyt infekce na táboře, kdy jsou rodiče povinni zajistit neprodlený vlastní odvoz dětí domů z tábora. Stejně tak respektují pravidla vyrovnání účastnického poplatku.

- Na tábor bohužel nemůžeme přijmout děti, které se nepodrobily ze zákona povinnému očkování. Tuto skutečnost prokazují táborníci, mimo jiné aspekty zdravotního stavu, předložením lékařského posudku, který má platnost 24 měsíců a v době konání tábora musí být tento posudek v originále uložen u zdravotníka tábora.

- Během táborů není povoleno dětem u sebe držet či používat jakoukoliv elektroniku, především pak mobilní telefony a tablety. Důrazně doporučujeme, aby si je děti na tábor s sebou nebraly. Ty děti, které si nějakou elektroniku přivezou, ji první den tábora odevzdají do bezpečné úschovy a poslední den tábora jim bude elektronika vrácena.

- V průběhu táborů nejsou připuštěny jakékoliv návštěvy táborníků, od rodičů počínaje, přes příbuzné až kamarády konče. Mimo jiné je tato situace nepřípustná z hygienických důvodů.

- Rodič nebo zákonný zástupce se za dítě zaručuje, že bude zachovávat táborový řád. V tomto směru je dítě potřebné ještě doma poučit, samotný táborový řád se dětem podrobně vysvětluje bezprostředně po zahájení tábora.

- Jakékoli zdravotní či jiná omezení dětí, nedovolující jejich plnou účast na táborovém programu či stravě (diety, alergie, chronická onemocnění, atd.), musí být uvedena již v elektronické přihlášce na tábor a nejlépe dopředu odsouhlasena, k prvotní konzultaci použijte a8oy8i4WHiEsY-5k-onxZW7r a následně budete přesměrováni na kompetentní osoby.

HARMONOGRAM PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY 2021

Jako každý rok, bude spuštěno přihlašování nejdříve pro starotáborníky (tedy ty, kteří s námi byli na táboře již v předchozích letech). Ti budou schopni se pomocí vyzývacího mailu přihlásit. Pokud mail neobdržíte do pátku 22.1.2021, zkontrolujte nejprve funkčnost své mailové schránky a po té se obraťte na a8oy8i4WHiEsY-5k-onxZW7r o opětovné zaslání přihlašovacího mailu. 31. ledna bude toto přihlašování pro starotáborníky uzavřeno a do přibližně poloviny února přihlášky zpracujeme. Pravděpodobně 12. února otevřeme přihlašování i pro nové zájemce.

Přihlašování na tábor 2021 bude v novém systému evidence přihlášek a osob, který vám snad usnadní většinu činností spojenou s přihlašováním (starý systém již není možné udržovat, končí jeho podpora a jeho správce jej v dohledné době úplně vypne). Nový systém bude univerzálnější, bude si lépe pamatovat vaše volby a upřesnění z minulých přihlášek. Pokud jste se již přihlašovali do starého systému, pak vám převede již dříve uložené údaje (po jejich verifikaci). Již nyní si můžete nastudovat manuál k přihlášení v novém systému.

Průvodce novým přihlašováním na tábory 2021.

Videonávod jako názorná ukázka přihlášení dítěte na tábor.

Informace o posudcích od lékaře, fakturách za tábor, či o jiných dokladech naleznete zde.

Zásady zpracování osobních dat - GDPR.

Přihlašování pro starotáborníky bylo otevřeno 19.1.2021, pro ostatní zájemce 13.1. Pokud patříte ke starotáborníkům a neobdrželi vyzývací mail do 22.1. s podrobnostmi k přihlášení, zkontrolujte nejdříve svou mailovou schránku, kterou jste v minulosti uváděli pro komunikaci s přihláškami na tábor včetně možnosti, že zpráva spadla do spamu, a v případě neúspěchu se ozvěte na tabory@prihlasovani.cz .

 

Těšíme se na všechny táborníky a tábornice.

 

 KONTAKT

Pro komunikaci ohledně přihlašování je určena adresa a8oy8i4WHiEsY-5k-onxZW7r , ale můžete využít i starý mail tabory@taborradost.cz .

 

ARCHIV -  Podívejte se jak vypadaly tábory 2020

 Fotky, články a vše čím byste si chtěli připomenout tábory 2020: