Nástup na tábor

Vážení rodiče,

prázdniny začinají za pár dní a s nimi i pro mnoho z nás dlouho očekávané běhy Tábora Radost 2022. Přečtěte si prosím důležité:

Informace o nástupu na tábor 2022

 

K nástupu na tábor bylo již potřeba vykonat následující kroky:

 1. Podat elektronickou přihlášku na našem webu.
 2. Vytisknout, nechat potvrdit lékařem, podepsat rodiči a nahrát i další požadované dokumenty do přihlašovacího portálu.
 3. Vytisknout informace pro platbu tábora v na přihlašovacím portálu.
 4. Zaplatit cenu tábora pod vygenerovaným variabilním symbolem (nebo domluvit rozklad platby na ekonom@taborradost.cz ).
 5. Nahrát eventuelní další požadované dokumenty do přihlašovacího portálu.
 6. V případě dítěte s nějakým zdravotním problémem nahrát tamtéž vyjádření odborného lékaře
 7. V rámci přihlášky byl uveden i požadovaný způsob dopravy, pokud z Vaší strany došlo ke změně preference způsobu dopravy, napište žádost o změnu na tomto formuláři nejpozději do 26.6. (platí pro 1.běh).

   

  Všechny tyto kroky byste měli mít úspěšně za sebou.
  A teď, co udělat do zahájení tábora:
 8. Nachystat originály dokumentů, eventuelně vytisknout a podepsat:

a) Potvrzení o bezinfekčnosti - bez rodiči podepsaného potvrzení dítě na tábor nepřijmeme!
    Datum podpisu potvrzení o bezinfekčnosti musí být dnem nástupu na tábor!
b) Originál lékařského posudku i ostatní originální dokumenty, které jste nahrávali do přihlašovacího portálu. Bez originálu lékařského posudku nemůže dítě nastoupit na tábor a storno poplatek je v tomto případě 100% ceny tábora

c) ostatní dokumenty nahrané do přihlašovacího portálu

9. K dokladům doplňte kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte. V tomto případě originál kartičky průkazky již dítěti ani nám nedávejte!!!

Všechna potřebná potvrzení a doklady jsou součástí evidence přihlášky dítěte na přihlašovacím portálu, část jste do systému nahrávali, část si vygenerujete a vytisknete (např. bezinfekčnost).

 

Ještě jednou: Při předání dítěte na tábor předáte tyto dokumenty, bez nich dítě nemůže na tábor nastoupit (!!!):

 

- Originál přihlášky na tábor

- Originál platného zdravotního posudku od lékaře

- Originál vyjádření odborného lékaře, pokud jste byli vyzváni k jeho doložení

- Originál potvrzení o bezinfekčnosti, podepsaný v den nástupu na tábor

- Plná moc k zastupování v případě nezbytného ošetření dítěte

- Případně originál plné moci pro zastupující osobu, v případě vaší nedostupnosti po dobu přítomnosti vašeho dítěte na táboře, nebo při předání na cestu domů, plnou moc si můžete stáhnout zde.

- Další potřebné dokumenty pro účast dítěte na táboře.

 

Další nutné kroky k úspěšnému nástupu dítěte na tábor:

 1. Stáhnout seznam věcí a připravit, případně dokoupit, vše potřebné.
  Jitřenka má zvláštní seznam věcí.

 2. Pokud víte, že má vaše dítě slabší spacák, nezapomeňte mu přibalit i deku. Nějaké deky máme, ale určitě ne dost pro všechny.

 3. Sbalit dítě na tábor.

 4. Předat u autobusu nebo hned po příjezdu na tábor zdravotníkovi zabalené a jasně označené (jménem dítěte a datem narození) léky, které dítě běžně užívá při zdravotních potížích typu bolestí hlavy, břicha apod., pokud rodiče tyto zdravotní potíže v průběhu tábora předpokládají. Dále zabalit léky, které dítě užívá pravidelně s popisem na co tyto léky užívá a jejich přesné dávkování a čas užívání. Na konci tábora bude možné nespotřebované léky vyzvednout u zdravotníka nebo u autobusu při přebírání dítěte.

 5. Časy začátků běhů:
  • 1.běh - začátek běhu je 2.7.2022 v 11:00.
  • 2.běh - začátek běhu je 16.7.2022 v 17:00.
  • 3.běh - začátek běhu je 30.7.2022 v 17:00.
  • Jitřenka - začátek běhu je 13.8.2022 pravděpodobně v 16:00, bude upřesněno v nástupním mailu.

 6. Přijet na tábor nebo se dostavit k autobusu. Pokud cestujete společně autobusem, prosíme, buďte přesní a přijďte opravdu na čas srazu ať zvládneme vyjet bez zpoždění.
  • Prosíme , pokud jste tak ještě neučinili, potvrďte úmysl poslat dítě na tábor společnou dopravou zde.
  • Důležité časy, čtěte! Sledujte i aktuální informace na tomto webu v NOVINKÁCH!!!
   • 1.běh - sraz v Brně Králově Poli - nádraží v 07:30 (odjezd autobusu cca v 07:45), kontakt na vedoucího autobusu: TAM i ZPĚT:  , záložní telefon pro nouztové situace 733 741 741
   • 2.běh - sraz v Brně Králově poli - nádraží ve 13:00 (odjezd autobusu v cca 13:30)
    kontakt na vedoucího autobusu: TAM i ZPĚT:  733 741 741, ...  bude upřesněno v novince
   • 3.běh - sraz v Králově poli - nádraží v 13:00 (odjezd autobusu v cca 13:30)                      kontakt na vedoucího autobusu: TAM i ZPĚT: 733 741 741, ...  bude upřesněno v novince pravděpodobný příjez do Brna (nádraží Královo Pole) okolo 12.00.
   • Jitřenka - sraz v Brně kolem 12:30 (odjezd autobusu v 13:00)
    kontakt na vedoucího autobusu: TAM: Álí Policer 604 714 084 (nouzově  733 741 741)
   •  
  • Autobus z Brna odjíždí od vlakového nádraží, v Brně - Královo Pole, je zde uzel MHD tramvají a autobusů a přilehlé parkoviště, které je v sobotu poloprázdné. Vedoucí dopravy a stanoviště nástupu se budeme snažit zřetelně označit.
  • Pro přistupování po cestě je nutné čekat v dostatečném předstihu na určeném místě:
   Sebranice - Autobusová zastávka na parkovišti před firmou APLS - cca 20 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Letovice - Čerpací stanice Shell na konci Letovic směrem na Svitavy) - cca 30 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Svitavy - Parkoviště "u fabriky" naproti faře, resp. kostela - cca 60 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Česká Třebová - U vlakového nádraží - cca 90 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Ústí nad Orlicí - Autobusová zastávka na obchvatu u železniční stanice ÚnO město - cca 105 minut po odjezdu autobusu z Brna (nutná domluva s vedoucím busu)
   Dolní Dobrouč - Autobusová zastávka Dolní Dobrouč, Šejv - cca 125 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Letohrad - Autobusová zastávka naproti čerpací stanice EuroOil - cca 130 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Celkový čas jízdy autobusu Brno - Klášterec včetně přestávek je cca 2,5 hodiny a více - v závislosti na dopravní situaci.

 7. Vám, kdo přivezete děti autem, nebude obdobně jako v minulých letech umožněno vyjet na objekt - za pilou v Klášterci nad Orlicí bude připraveno parkoviště a zde naši lidé od vás převezmou děti, doklady i zavazadla. Zavazadla dětí budou vyvezena do tábora hromadně našimi auty.  Děti budeme na tábořiště odvádět průběžně. Důvodem tohoto opatření jsou stále nezrušená některá epidemiologická nařízení pro průběh táborů i nově zavedený zákaz vjezdu vozidel za parkoviště u Pily. Dostavte se tak, abyste byli s dětmi na předávacím místě vždy nejpozději v 10:15 (1.běh), resp. v 16:15 (ostatní běhy). v 10.30 pro první běh a v 16.30 pro další běhy očekáváme příjezd autobusu z Brna a odchod přebírajících osob na tábořiště. Děti ale dovezte nejdříve hodinu před tímto termínem, tedy nejdříve v 9.15 pro první běh a v 15.15 pro ostatní běhy. V tomto čase na vás budou čekat na zmíněném místě přebírající osoby. Jen opakujeme skutečnost, že rodiče ani jiní návštěvníci letos stejně jako loni a předloni z uvedených důvodů nemohou být přítomni zahajovacímu nástupu na tábořišti.
 8. Odjezd autobusu po skončení tábora z Klášterce do Brna:  Odjezd autobusu po 1.-3. běhu je  ráno v cca 9.30 od pily v Klášterci (Jitřenka cca 13:00).  Pro převzetí dětí po cestě je nutné čekat v dostatečném předstihu na určeném místě:

  Letohrad - Autobusová zastávka naproti čerpací stanice EuroOil - cca 20 minut po odjezdu autobusu z Kl.

  Dolní Dobrouč - Autobusová zastávka Dolní Dobrouč, Šejv - cca 30 minut po odjezdu autobusu z Kl. 

  Ústí nad Orlicí - Autobusová zastávka na silnič.obchvatu u železniční stanice ÚnO město - cca 45 minut po odjezdu autobusu z Klášterce

  Česká Třebová - U vlakového nádraží - cca 60 minut po odjezdu autobusu z Klášterce

  Svitavy - Parkoviště "u fabriky" naproti faře, resp. kostela - cca 90 minut po odjezdu autobusu z Klášterce (zde bývá cca 20 minut přestávka)

  Letovice - Čerpací stanice Shell na konci Letovic směrem na Svitavy) - cca 140 minut po odjezdu z Kl.

  Sebranice - Autobusová zastávka u firmy APLS - cca 150 minut po odjezdu autobusu z Klášterce

  Celkový čas jízdy autobusu Klášterec Brno včetně přestávek je 3 hodiny a více- v závislosti na dopravní situaci.

  Pro převzetí dětí po cestě je nutné čekat v dostatečném předstihu na určeném místě
 9. Odjezd dětí vlastní dopravou bude ve stejném čase po 1.-3. běhu ráno v cca 9.30 od pily v Klášterci (Jitřenku cca 12:30-13:00).
 10. Skutečné časy odjezdů a příjezdů z Brna i Klášterce se budeme snažit na našich stránkách aktualizovat 

 Další informace:

 • Důležité! Nezaplacení tábora do 20.5. neznamená zrušení přihlášky na tábor. Pokud nejste schopni z jakéhokoli důvodu zaplatit za účast na táboře včas, dohodněte se s námi. Platbu je možné realizovat i hotově při nástupu na tábor. Pokud chcete dítě z tábora odhlásit (stornovat přihlášku), musíte tak učinit písemnou formou nebo emailem na a8oy8i4WHiEsY-5k-onxZW7r.
   
 • Důležité! Každé dítě na táboře musí mít ve stanu na matraci vlastní prostěradlo. Letos můžeme prostěradlo zapůjčit za poplatek 30,- Kč na úhradu nákladů spojených s čištěním. Seznam věcí na tábor.
   
 • Pokud dítě přijede na tábor vyzvednout někdo jiný než rodiče (i třeba jiný rodinný příslušník), vybavte jej plnou mocí, bez takové plné moci, mu nesmíme dítě vydat! Formulář plné moci můžete stahovat z našich stránek.
   
 • Při převzetí dítěte budeme přijímat i platby v hotovosti za dopravu. Pokud budete chtít platit tábor hotově, je potřeba se o tom dopředu domluvit.
   
 • Důležité! Nedávejte dětem na tábor s sebou mobilní telefon ani jinou elektroniku - nebudou jej potřebovat! Akutní kontakt mezi vámi a vašim dítětem bude v případě potřebnosti zprostředkovávat vedoucí běhu nebo statutární zástupce. Určitě dětem na tábor ale posílejte dopisy, děti se na tento pro ně již nestandartní způsob komunikace velmi těší.

V případě dotazů pište na a8oy8i4WHiEsY-5k-onxZW7rT