Uznání MŠMT

Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží

Středisko Radost získalo v roce 2004, 2008 a následně v roce 2012-2015 jako formu uznání své práce od ministerstva školství statut MŠMT "Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží".

 

UznanaOrganizaceMSMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podívejte se na UznanaOrganizaceMSMT.pdf (243 kB).

V současné době změnil uvedený titul svou náplň a je určen především pro zastřešující spolky s velkým počtem pobočných spolků, což znamená, že toto kritérium nejsme schopni splnit a tudíž nemá smysl o něj ani usilovat.