Registrace na MVČR

Středisko Radost

Středisko Radost je dle právního zařazení zapsaný spolek (dříve občanské sdružení). Spojuje lidi pracující s mladými a pro mladé. Vedle celoročních aktivit formou pravidelných schůzek i několikadenních výjezdů je výraznou činností Střediska Radost i pořádání letních stanových táborů na naší základně na Americe u Klášterce nad Orlicí.

IČ je 60552921 , doklad o Ič..

Registrace občanského sdružení

Registrace na Ministerstvu vnitra byla provedena dne 14. 2. 1994 pod číslem:
II/S - OS/1-23524/94 R.

Důležité dokumenty:

Platné stanovy Střediska Radost

Usnesení o změně názvu na spolek.

Výpis z Veřejného rejstříku Obchodního soudu v Brně

Bankovní spojení:

Běžné platby, platby za akce, tábory a dary:

Poštovní spořitelna č.ú. 110524067/0300,
Uveďte požadované údaje (variabilní symbol) a do poznámky napište své jméno a telefonní kontakt.

 

Dotační platby, dotační aktivity, speciální platby:

ČSOB, č. ú. 109750286/0300

Kontaktní adresa sídla v Brně:

Středisko Radost, z.s.
občanské družení
Mrkosova 2043/20
615 00 Brno