Seznam věcí

Co si nesmím zapomenout sbalit na tábor?

 

Originály dokladů pro účast na táboře - odevzdáte při předání dítěte na tábor:

- podepsanou přihlášku na tábor

- originál lékařského posudku k pobytu na táboře

- plnou moc k ošetření ve zdravotnickém zařízení

- originál prohlášení o bezinfekčnosti podepsaný v den nástupu na tábor

- kopii průkazky zdravotního pojištění

- další potřebné dokumenty a informace pro účast dítěte na táboře

Tyto doklady je vhodné vložit do průhledné závěsné mapy - po skončení tábora část dokumentů přiveze dítě zpět domů (lékařský posudek, kopii průkazky zdravotního pojištění, atd.)

 

Mimo věci, na které jste každoročně zvyklí, je vhodné mít i Covid příslušenství:

- Vlastní desinfekční gel alespoň 100ml (mýdla a dezinfekci pro táborový život zajistíme, ale jde o případy osobních prostředků například při přesunu k lékaři a podobně)

- Malý operativní ručník cca 3 ks pro osušení po umytí před jídlem a podobně

- Nutně vlastní příbor, pokud možno vlastní ešus, alespoň dvě utěrky na nádobí

- Vlastní prostěradlo (v nouzi zapůjčíme)

- Mast na ruce po používání dezinfekcí, hlavně ti, kterým se dělají ekzémy po jejich použití

- Elastický obvaz cca 2ks, jde o často zapůjčovanou pomůcku, z hygienických důvodů je vhodné, aby měl každý svůj vlastní

- Další osobní ochranné pomůcky, které uznáte za vhodné a potřebné

Na 1., 2., 3. běh:

SeznamVeci2020zaklad

 

Na Jitřenku:

Co s sebou na Jitřenku

 

 

 

 

 

 

Pro inspiraci:

Táborový zpěvník "Zlaťák" - jen pro vnitřní potřebu Střediska Radost

Táborový zpěvník "Jitřenka" - jen pro vnitřní potřebu Střediska Radost