Nástup na tábor

Vážení rodiče,

prázdniny začinají za pár dní a s nimi i pro mnoho z nás dlouho očekávané běhy Tábora Radost 2021. Přečtěte si prosím důležité:

Informace o nástupu na tábor 2021

 

K nástupu na tábor bylo již potřeba vykonat následující kroky:

 1. Podat elektronickou přihlášku na našem webu.
 2. Vytisknout, nechat potvrdit lékařem, podepsat rodiči a nahrát i další požadované dokumenty do přihlašovacího portálu.
 3. Vytisknout informace pro platbu tábora v na přihlašovacím portálu.
 4. Zaplatit cenu tábora pod vygenerovaným variabilním symbolem.
 5. Nahrát eventuelní další požadované dokumenty do přihlašovacího portálu.
 6. V případě dítěte s nějakým zdravotním problémem nahrát tamtéž vyjádření odborného lékaře
 7. V rámci přihlášky byl uveden i požadovaný způsob dopravy, pokud z Vaší strany došlo ke změně preference způsobu dopravy, napište žádost o změnu na tomto formuláři nejpozději do 24.6..

   

  Všechny tyto kroky byste měli mít úspěšně za sebou.
  A teď, co udělat do zahájení tábora:

 8. Nachystat originály dokumentů, eventuelně vytisknout a podepsat:
  a) Potvrzení o bezinfekčnosti - bez rodiči podepsaného potvrzení dítě na tábor nepřijmeme!
  Datum podpisu potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší než den nástupu na tábor!
  b) K prohlášení o bezinfenkčnosti doložíte originál potvrzení o prodělaném testu na Covid v minulých dvou dnech - velmi doporučujeme test PCR, je také zdarma, a nebudeme nuceni v polovině tábora přetestovat vaše dítě. Pokud je pro vás PCR test obtížně získatelný, nechte udělat alespoň antigenní test s písemným potvrzením (musíme si ho založit opro případnou kontrolu nadřízených orgánů) a dítěti přidejte 50,- Kč na druhý test v půlce tábora, částka je symbolická a spíše motivační, testování v průběhu tábora bude nepříjemnost jak pro nás, tak pro děti.
  c) Originál lékařského posudku i ostatní originální dokumenty, které jste nahrávali do přihlašovacího portálu. Bez originálu lékařského posudku nemůže dítě nastoupit na tábor a storno poplatek je v tomto případě 100% ceny tábora.
 9. K dokladům doplňte kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte. V tomto případě originál kartičky průkazky již dítěti ani nám nedávejte!!!

  Všechna potřebná potvrzení a doklady jsou součástí evidence přihlášky dítěte na přihlašovacím portálu, část jste do systému nahrávali, část si vygenerujete a vytisknete (např. bezinfekčnost).

 

Ještě jednou: Při předání dítěte na tábor předáte tyto dokumenty, bez nich dítě nemůže na tábor nastoupit (!!!):

 

- Originál přihlášky na tábor

- Originál platného zdravotního posudku od lékaře

- Originál vyjádření odborného lékaře, pokud jste jej měli povinnost doložit

- Originál potvrzení o bezinfekčnosti, podepsaný v den nástupu na tábor, včetně písemné přílohy o prodělaném testu (nejlépe PCR) na Covid v posledních dvou dnech

- Plná moc k zastupování v případě nezbytného ošetření dítěte

- Případně originál plné moci pro zastupující osobu, v případě vaší nedostupnosti po dobu přítomnosti vašeho dítěte na táboře, nebo při předání na cestu domů, plnou moc si můžete stáhnout zde.

- Další potřebné dokumenty pro účast dítěte na táboře.

 

Další nutné kroky k úspěšnému nástupu dítěte na tábor:

 1. Stáhnout seznam věcí a připravit, případně dokoupit, vše potřebné.
  Jitřenka má zvláštní seznam věcí. K seznamu věcí doplnit tyto další aktuální Covid doplňky - nutné!! Informace naleznete zde.

 2. Pokud víte, že má vaše dítě tenčí spacák, nezapomeňte mu přibalit i deku. Nějaké deky máme, ale určitě ne dost pro všechny.

 3. Sbalit dítě na tábor.

 4. Předat u autobusu nebo hned po příjezdu na tábor zdravotníkovi zabalené a jasně označené (jménem dítěte a datem narození) léky, které dítě běžně užívá při zdravotních potížích typu bolestí hlavy, břicha apod., pokud rodiče tyto zdravotní potíže v průběhu tábora předpokládají. Dále zabalit léky, které dítě užívá pravidelně s popisem na co tyto léky užívá a jejich přesné dávkování a čas užívání. Na konci tábora bude možné nespotřebované léky vyzvednout u zdravotníka nebo u autobusu při přebírání dítěte.

 5. Časy začátků běhů:
  • 1.běh - začátek běhu je 3.7.2021 v 11:00.
  • 2.běh - začátek běhu je 17.7.2021 v 17:00.
  • 3.běh - začátek běhu je 31.7.2021 v 17:00.
  • Jitřenka - začátek běhu je 14.8.2021 v 17:00.

 6. Přijet na tábor nebo se dostavit k autobusu. Pokud cestujete společně autobusem, prosíme, buďte přesní a přijďte opravdu na čas srazu ať zvládneme vyjet bez zpoždění.
  • Prosíme , pokud jste tak ještě neučinili, potvrďte úmysl poslat dítě na tábor společnou dopravou zde.
  • Důležité časy, čtěte!
   • 1.běh - sraz v Brně kolem 07:30 (odjezd autobusu cca v 07:50) autobus Lukabus s hnědým potiskem, kontakt na vedoucího autobusu: TAM i ZPĚT:  733 741 741, ...   
   • 2.běh - sraz v Brně Králově poli - nádraží ve 13:00 (odjezd autobusu v 13:30)
    kontakt na vedoucího autobusu: TAM:  733 741 741, ...
   • 3.běh - sraz v Brně kolem 13:00 (odjezd autobusu v 13:30)                                                kontakt na vedoucího autobusu: ZPĚT: Gabča Tomečková, tel. 731 745 545, záložní tel. 733 741 741, pravděpodobný příjez do Brna (nádraží Královo Pole) okolo 12.00.
   • Jitřenka - sraz v Brně kolem 12:30 (odjezd autobusu v 13:00)
    kontakt na vedoucího autobusu: TAM: Klára Pokorná, 735 898 260 , záložní: 733 741 741
  • Autobus z Brna odjíždí nově od vlakového nádraží, v Brně - Královo Pole, je zde uzel MHD tramvají a autobusů a přilehlé parkoviště, které je v sobotu poloprázdné. Vedoucí dopravy a stanoviště nástupu se budeme snažit zřetelně označit.
  • Pro přistupování po cestě je nutné čekat v dostatečném předstihu na určeném místě:
   Sebranice - Autobusová zastávka na parkovišti před firmou APLS - cca 20 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Letovice - Čerpací stanice Shell na konci Letovic směrem na Svitavy) - cca 30 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Svitavy - Parkoviště "u fabriky" naproti faře, resp. kostela - cca 60 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Česká Třebová - U vlakového nádraží - cca 90 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Ústí nad Orlicí - Autobusová zastávka na obchvatu u železniční stanice ÚnO město - cca 105 minut po odjezdu autobusu z Brna (nutná domluva s vedoucím busu)
   Dolní Dobrouč - Autobusová zastávka Dolní Dobrouč, Šejv - cca 125 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Letohrad - Autobusová zastávka naproti čerpací stanice EuroOil - cca 130 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Celkový čas jízdy autobusu Brno - Klášterec včetně přestávek je cca 2,5 hodiny a více - v závislosti na dopravní situaci.

 7. Vám, kdo přivezete děti autem, nebude umožněno vyjet na objekt - za pilou v Klášterci nad Orlicí bude připraveno parkoviště a zde naši lidé od vás převezmou děti, doklady i zavazadla. Zavazadla dětí budou vyvezena do tábora hromadně našimi auty.  Děti budeme na tábořiště odvádět průběžně. Důvodem tohoto opatření jsou současná epidemiologická nařízení pro průběh táborů. Dostavte se tak, abyste byli s dětmi na předávacím místě vždy nejpozději v 10:15 (1.běh), resp. v 16:15 (ostatní běhy). v 10.30 pro první běh a v 16.30 pro další běhy očekáváme příjezd autobusu z Brna a odchod přebírajících osob na tábořiště. Děti ale dovezte nejdříve hodinu před tímto termínem, tedy nejdříve v 9.15 pro první běh a v 15.15 pro ostatní běhy. V tomto čase na vás budou čekat na zmíněném místě přebírající osoby. Jen opakujeme skutečnost, že rodiče ani jiní návštěvníci letos stejně jako loni buhužel nesmí vstoupit na tábořiště z epidemiologických důvodů.
 8. Odjezd autobusu po skončení tábora z Klášterce do Brna:  Odjezd autobusu po 1.-3. běhu je  ráno v cca 9.30 od pily v Klášterci (Jitřenka cca 13:00).  Pro převzetí dětí po cestě je nutné čekat v dostatečném předstihu na určeném místě:

  Letohrad - Autobusová zastávka naproti čerpací stanice EuroOil - cca 20 minut po odjezdu autobusu z Kl.

  Dolní Dobrouč - Autobusová zastávka Dolní Dobrouč, Šejv - cca 30 minut po odjezdu autobusu z Kl. 

  Ústí nad Orlicí - Autobusová zastávka na silnič.obchvatu u železniční stanice ÚnO město - cca 45 minut po odjezdu autobusu z Klášterce

  Česká Třebová - U vlakového nádraží - cca 60 minut po odjezdu autobusu z Klášterce

  Svitavy - Parkoviště "u fabriky" naproti faře, resp. kostela - cca 90 minut po odjezdu autobusu z Klášterce (zde bývá cca 20 minut přestávka)

  Letovice - Čerpací stanice Shell na konci Letovic směrem na Svitavy) - cca 140 minut po odjezdu z Kl.

  Sebranice - Autobusová zastávka u firmy APLS - cca 150 minut po odjezdu autobusu z Klášterce

  Celkový čas jízdy autobusu Klášterec Brno včetně přestávek je 3 hodiny a více- v závislosti na dopravní situaci.

  Pro převzetí dětí po cestě je nutné čekat v dostatečném předstihu na určeném místě
 9. Odjezd dětí vlastní dopravou bude ve stejném čase po 1.-3. běhu ráno v cca 9.30 od pily v Klášterci (Jitřenku cca 12:30-13:00).
 10. Skutečné časy odjezdů a příjezdů z Brna i Klášterce se budeme snažit na našich stránkách aktualizovat 

 Další informace:

 • Důležité! Nezaplacení tábora do 20.5. neznamená zrušení přihlášky na tábor. Pokud nejste schopni z jakéhokoli důvodu zaplatit za účast na táboře včas, dohodněte se s námi. Platbu je možné realizovat i hotově při nástupu na tábor. Pokud chcete dítě z tábora odhlásit (stornovat přihlášku), musíte tak učinit písemnou formou nebo emailem na a8oy8i4WHiEsY-5k-onxZW7r.
   
 • Důležité! Každé dítě na táboře musí mít ve stanu na matraci vlastní prostěradlo. Letos nemůžeme prostěradlo zapůjčit za poplatek 30,- Kč na úhradu nákladů spojených s čištěním. Seznam věcí na tábor.
   
 • Pokud dítě přijede na tábor vyzvednout někdo (i třeba rodinný příslušník), vybavte jej plnou mocí, bez takové plné moci, mu nesmíme dítě vydat! Formulář plné moci můžete stahovat z našich stránek.
   
 • Při převzetí dítěte budeme přijímat i platby v hotovosti za dopravu. Pokud budete chtít platit tábor hotově, je potřeba se o tom dopředu domluvit.
   
 • Důležité! Nedávejte dětem na tábor s sebou mobilní telefon ani jinou elektroniku - nebudou jej potřebovat! Kontakt mezi vámi a vašim dítětem bude v případě potřebnosti zprostředkovávat vedoucí běhu.

V případě dotazů pište na a8oy8i4WHiEsY-5k-onxZW7rT