Nástup na tábor

Vážení rodiče,

prázdniny začinají za pár dní a s nimi i pro mnoho z nás dlouho očekávané běhy Tábora Radost 2019. Přečtěte si prosím důležité:

Informace o nástupu na tábor 2019

K nástupu na tábor bylo již potřeba vykonat následující kroky:

 1. Podat elektronickou přihlášku na našem webu.
 2. Vytisknout, nechat potvrdit lékařem, podepsat rodiči a poslat na adresu Středika Radost listinnou přihlášku.
 3. Vygenerovat variabilní symbol pro platbu tábora v "Kalkulátoru ceny tábora".
 4. Zaplatit cenu tábora pod vygenerovaným variabilním symbolem.
 5. V rámci přihlášky byl uveden i požadovaný způsob dopravy, pokud z Vaší strany došlo ke změně preference způsobu dopravy, napište žádost o změnu na tabory@taborradost.cz nejpozději týden před zahájením příslušného běhu tábora. Do předmětu zprávy pak prosím uveďte "ZMĚNA DOPRAVY".

   

  Všechny tyto kroky byste měli mít úspěšně za sebou.
  A teď, co udělat do zahájení tábora:

 6. Všichni, kdo mají nahlášenu společnou dopravu, prosíme  o potvrzení, že s ní počítají. Každému z vás přijde mail s anketou, kde vás poprosíme o potvrzení dopravy vašich dětí.Potvrzovací dotazník vyplňte zde: DOTAZNÍK DOPRAVY
 7. Vytisknout a podepsat:
  a) Potvrzení o bezinfekčnosti - bez rodiči podepsaného potvrzení dítě na tábor nepřijmeme!
  Datum podpisu potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší než den nástupu na tábor!
  b) Plnou moc k zastupování při ošetření dítěte u lékaře - nová legislativa vyžaduje souhlas rodičů s ošetřením u lékaře. Plná moc nás oprávní dítě na případné ošetření odvézt. Bez plné moci by nutnost ošetření dítěte znamenala odjezd dítěte z tábora k ošetření domů! 
  c) Souhlas se zpracováním osobních údajů - potřebujeme potvrzený souhlas s jejich uchováváním po dobu nezbytně nutnou.

  Všechna tři potřebná potvrzení jsou součástí jednoho souboru (2 strany A4), který stahujte zde.

 8. Okopírovat kartičku zdravotní pojišťovny dítěte a přiložit ji k potvrzení o bezinfekčnosti. V tomto případě originál kartičky průkazky již dítěti ani nám nedávejte!!!

 9. Stáhnout seznam věcí a připravit, případně dokoupit, vše potřebné.
  Jitřenka má zvláštní seznam věcí.

 10. Pokud víte, že má vaše dítě tenčí spacák, nezapomeňte mu přibalit i deku. Nějaké deky máme, ale určitě ne dost pro všechny.

 11. Sbalit dítě na tábor.

 12. Předat u autobusu nebo hned po příjezdu na tábor zdravotníkovi zabalené a jasně označené (jménem dítěte a datem narození) léky, které dítě běžně užívá při zdravotních potížích typu bolestí hlavy, břicha apod., pokud rodiče tyto zdravotní potíže v průběhu tábora předpokládají. Dále zabalit léky, které dítě užívá pravidelně s popisem na co tyto léky užívá a jejich přesné dávkování a čas užívání. Na konci tábora bude možné nespotřebované léky vyzvednout u zdravotníka nebo u autobusu při přebírání dítěte.

 13. Časy začátků běhů:
  • 1.běh - začátek běhu je 29.6.2019 v 11:00.
  • 2.běh - začátek běhu je 13.7.2019 ve 14:00.
  • 3.běh - začátek běhu je 27.7.2019 ve 14:00.
  • Jitřenka - začátek běhu je 10.8.2019 ve 14:00.

 14. Přijet na tábor nebo se dostavit k autobusu. Pokud cestujete společně autobusem, prosíme, buďte přesní a přijďte opravdu na čas srazu ať zvládneme vyjet bez zpoždění.
  • Prosíme , pokud jste tak ještě neučinili, potvrďte úmysl poslat dítě na tábor společnou dopravou zde.
  • Důležité časy, čtěte!
   • 1.běh - sraz v Brně kolem 07:30 (odjezd autobusu v 07:50
    kontakt na vedoucího autobusu: ZPĚT: Vojtěch Drápal tel. 739 111 569
   • 2.běh - sraz v Brně kolem 10:30 (odjezd autobusu v 11:00)
    kontakt na vedoucího autobusu: ZPĚT Stázka Drápalová tel. 731 133 559
   • 3.běh - sraz v Brně kolem 10:30 (odjezd autobusu v 11:00)                                                kontakt na vedoucího autobusu: ZPĚT Gabča Tomečková tel. 731 745 545
   • Jitřenka - sraz v Brně kolem 10:30 (odjezd autobusu v 11:00)
    kontakt na vedoucího autobusu: Klárka Pokorná tel. 735 898 260

 

  • Autobus z Brna odjíždí z Ulice Rooseveltova od Janáčkova divadla.
  • Pro přistupování po cestě je nutné čekat v dostatečném předstihu na určeném místě:
   Sebranice - Autobusová zastávka na parkovišti před firmou APLS - cca 30 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Letovice - Čerpací stanice Shell na konci Letovic směrem na Svitavy) - cca 45 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Svitavy - Parkoviště "u fabriky" naproti faře, resp. kostela - cca 70 minut po odjezdu autobusu z Brna (zde bývá cca 20 minutová přestávka s možností použít sociální zařízení a malé občerstvení)
   Česká Třebová - U vlakového nádraží - cca 120 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Ústí nad Orlicí - Autobusová zastávka na obchvatu u železniční stanice ÚnO město - cca 135 minut po odjezdu autobusu z Brna (nutná domluva s vedoucím busu)
   Dolní Dobrouč - Autobusová zastávka Dolní Dobrouč, Šejv - cca 145 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Letohrad - Autobusová zastávka naproti čerpací stanice EuroOil - cca 150 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Celkový čas jízdy autobusu Brno - Klášterec včetně přestávek je 3 hodiny a více - v závislosti na dopravní situaci.

 1. Vám, kdo přivezete děti autem, nebude umožněno vyjet až na objekt - za pilou v Klášterci nad Orlicí bude připraveno parkoviště a naši lidé vás budou navigovat, kde auto odstavit. Zavazadla dětí budou vyvezena do tábora hromadně našimi auty (případně lze zajistit přepravu hůře pohyblivým návštěvníkům). Počítejte tedy ve svém časovém rozvrhu s tím, že závěrečný úsek půjdete pěšky (cca 20 minut). Důvodem tohoto opatření je stav přístupové komunikace do tábora, která má charakter rozbité lesní cesty a také omezení vjezdu aut do chráněné krajinné oblasti. Doprovod dětí je na zahajovacím nástupu vítán, zahájíme tábor společně a pak už budou mít děti svůj program. Dostavte se tak, abyste byli s dětmi na tábořišti nejpozději v 11:00 (1.běh), resp. ve 14:00 (ostatní běhy).

 2. Odjezd autobusu po skončení tábora z Klášterce do Brna:  Odjezd autobusu 1.-4. běh je přibližně v 14:00 (v závislosti předchozím přijetí autobusu s dětmi z Brna). Pro převzetí dětí po cestě je nutné čekat v dostatečném předstihu na určeném místě:

  Letohrad - Autobusová zastávka naproti čerpací stanice EuroOil - cca 20 minut po odjezdu autobusu z Kl.

  Dolní Dobrouč - Autobusová zastávka Dolní Dobrouč, Šejv - cca 30 minut po odjezdu autobusu z Kl. 

  Ústí nad Orlicí - Autobusová zastávka na silnič.obchvatu u železniční stanice ÚnO město - cca 45 minut po odjezdu autobusu z Klášterce

  Česká Třebová - U vlakového nádraží - cca 60 minut po odjezdu autobusu z Klášterce

  Svitavy - Parkoviště "u fabriky" naproti faře, resp. kostela - cca 90 minut po odjezdu autobusu z Klášterce (zde bývá cca 20 minut přestávka)

  Letovice - Čerpací stanice Shell na konci Letovic směrem na Svitavy) - cca 140 minut po odjezdu z Kl.

  Sebranice - Autobusová zastávka u firmy APLS - cca 150 minut po odjezdu autobusu z Klášterce

  Celkový čas jízdy autobusu Klášterec Brno včetně přestávek je 3 hodiny a více- v závislosti na dopravní situaci.

   

  Pro převzetí dětí po cestě je nutné čekat v dostatečném předstihu na určeném místě:
 3. Skutečné časy odjezdů a příjezdů z Brna i Klášterce se budeme snažit na našich stránkách aktualizovat 

 Další informace:

 • Důležité! Nezaplacení tábora neznamená zrušení přihlášky na tábor. Pokud nejste schopni z jakéhokoli důvodu zaplatit za účast na táboře včas, dohodněte se s námi. Platbu je možné realizovat i hotově při nástupu na tábor. Pokud chcete dítě z tábora odhlásit (stornovat přihlášku), musíte tak učinit písemnou formou nebo emailem na tabory@taborradost.cz.
   
 • Důležité! Každé dítě na táboře musí mít ve stanu na matraci vlastní prostěradlo. Případně můžeme prostěradlo zapůjčit za poplatek 30,- Kč na úhradu nákladů spojených s čištěním.
   
 • Pokud dítě přijede na tábor vyzvednout někdo (i třeba rodinný příslušník), vybavte jej plnou mocí, bez takové plné moci, mu nesmíme dítě vydat! Formulář plné moci můžete stahovat z našich stránek.
   
 • Na táboře budeme přijímat i platby v hotovosti.
   
 • Důležité! Nedávejte dětem na tábor s sebou mobilní telefon - nebudou jej potřebovat! Kontakt mezi vámi a vašim dítětem bude v případě potřebnosti zprostředkovávat vedoucí běhu.

V případě dotazů pište na tabory@taborradost.cz.