Nástup na tábor

Vážení rodiče,

prázdniny začinají za pár dní a s nimi i pro mnoho z nás dlouho očekávané běhy Tábora Radost 2020. Přečtěte si prosím důležité:

Informace o nástupu na tábor 2020

 

K nástupu na tábor bylo již potřeba vykonat následující kroky:

 1. Podat elektronickou přihlášku na našem webu.
 2. Vytisknout, nechat potvrdit lékařem, podepsat rodiči a poslat na adresu Středika Radost listinnou přihlášku.
 3. Vygenerovat variabilní symbol pro platbu tábora v "Kalkulátoru ceny tábora".
 4. Zaplatit cenu tábora pod vygenerovaným variabilním symbolem.
 5. Souhlasit s dodatkem přihlášky na tábor a podepsaný jej naskenovat a vložit do systému prihlasky.SRcloud.cz
 6. V případě dítěte s nějakým zdravotním problémem nahrát tamtéž vyjádření odborného lékaře
 7. V rámci přihlášky byl uveden i požadovaný způsob dopravy, pokud z Vaší strany došlo ke změně preference způsobu dopravy, napište žádost o změnu na tomto formuláři nejpozději do 20.6..

   

  Všechny tyto kroky byste měli mít úspěšně za sebou.
  A teď, co udělat do zahájení tábora:

 8. Vytisknout a podepsat:
  a) Potvrzení o bezinfekčnosti - bez rodiči podepsaného potvrzení dítě na tábor nepřijmeme!
  Datum podpisu potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší než den nástupu na tábor!
  b) Plnou moc k zastupování při ošetření dítěte u lékaře - nová legislativa vyžaduje souhlas rodičů s ošetřením u lékaře. Plná moc nás oprávní dítě na případné ošetření odvézt. Bez plné moci by nutnost ošetření dítěte znamenala odjezd dítěte z tábora k ošetření domů! 
  c) Souhlas se zpracováním osobních údajů - potřebujeme potvrzený souhlas s jejich uchováváním po dobu nezbytně nutnou.
 9. Okopírovat kartičku zdravotní pojišťovny dítěte a přiložit ji k potvrzení o bezinfekčnosti. V tomto případě originál kartičky průkazky již dítěti ani nám nedávejte!!!

  Všechna tři potřebná potvrzení jsou součástí jednoho souboru (2 strany A4), který stahujte zde

 

Při předání dítěte na tábor předáte tyto dokumenty, bez nich dítě nemůže na tábor nastoupit (!!!):

 

- Originál přihlášky na tábor, pokud jste jej již dříve neposlali do Brna na Mrkosovu

- Originál platného zdravotního posudku od lékaře, pokud jste jej již dříve neposlali do Brna na Mrkosovu

- Originál dodatku přihlášky na tábor, jehož kopii jste nahrávali do systému prihlasky.srcloud.cz

- Originál vyjádření odborného lékaře, pokud jste jej měli povinnost doložit

- Originál potvrzení o bezinfekčnosti, podepsaný v den nástupu na tábor

- Plná moc k zastupování v případě nezbytného ošetření dítěte, příloha bezinfekčnosti

- Případně originál plné moci pro zastupující osobu, v případě vaší nedostupnosti po dobu přítomnosti vašeho dítěte na táboře, příloha dodatku přihlášky na tábor

 

Další nutné kroky k úspěšnému nástupu dítěte na tábor:

 1. Stáhnout seznam věcí a připravit, případně dokoupit, vše potřebné.
  Jitřenka má zvláštní seznam věcí. K seznamu věcí doplnit tyto další aktuální Covid doplňky - nutné!! Informace naleznete zde.

 2. Pokud víte, že má vaše dítě tenčí spacák, nezapomeňte mu přibalit i deku. Nějaké deky máme, ale určitě ne dost pro všechny.

 3. Sbalit dítě na tábor.

 4. Předat u autobusu nebo hned po příjezdu na tábor zdravotníkovi zabalené a jasně označené (jménem dítěte a datem narození) léky, které dítě běžně užívá při zdravotních potížích typu bolestí hlavy, břicha apod., pokud rodiče tyto zdravotní potíže v průběhu tábora předpokládají. Dále zabalit léky, které dítě užívá pravidelně s popisem na co tyto léky užívá a jejich přesné dávkování a čas užívání. Na konci tábora bude možné nespotřebované léky vyzvednout u zdravotníka nebo u autobusu při přebírání dítěte.

 5. Časy začátků běhů:
  • 1.běh - začátek běhu je 27.6.2020 v 11:00.
  • 2.běh - začátek běhu je 11.7.2019 v 17:00.
  • 3.běh - začátek běhu je 25.7.2019 v 17:00.
  • Jitřenka - začátek běhu je 8.8.2019 v 17:00.

 6. Přijet na tábor nebo se dostavit k autobusu. Pokud cestujete společně autobusem, prosíme, buďte přesní a přijďte opravdu na čas srazu ať zvládneme vyjet bez zpoždění.
  • Prosíme , pokud jste tak ještě neučinili, potvrďte úmysl poslat dítě na tábor společnou dopravou zde.
  • Důležité časy, čtěte!
   • 1.běh - sraz v Brně kolem 07:30 (odjezd autobusu v 07:50
    kontakt na vedoucího autobusu: TAM: Štěpánka Plocková tel. 733 741 741, 732 926 047 ZPĚT: Štěpánka Plocková tel. 733 741 741, 732 926 047
   • 2.běh - sraz v Brně kolem 13:00 (odjezd autobusu v 13:30)
    kontakt na vedoucího autobusu: TAM: Vojtěch Drápal tel. 739 521 540, 733 741 741
   • 3.běh - sraz v Brně kolem 13:00 (odjezd autobusu v 13:30)                                                kontakt na vedoucího autobusu: TAM Gabča Tomečková tel. 731 745 545, 733 741 741
   • Jitřenka - sraz v Brně kolem 12:30 (odjezd autobusu v 13:00)
    kontakt na vedoucího autobusu: TAM: Klára Pokorná  tel. 735 898 260
  • Autobus z Brna odjíždí od Polikliniky Viniční, v Brně Židenicích, je zde manipulační zastávka autobusu a přilehlé parkoviště, které je v sobotu prázdné. Poliklinika Viniční je dobře dostupná z konečné stanice tramvaje (šaliny) č. 12 - konečná Juliánov.
  • Pro přistupování po cestě je nutné čekat v dostatečném předstihu na určeném místě:
   Sebranice - Autobusová zastávka na parkovišti před firmou APLS - cca 30 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Letovice - Čerpací stanice Shell na konci Letovic směrem na Svitavy) - cca 45 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Svitavy - Parkoviště "u fabriky" naproti faře, resp. kostela - cca 70 minut po odjezdu autobusu z Brna (zde bývá cca 20 minutová přestávka s možností použít sociální zařízení a malé občerstvení)
   Česká Třebová - U vlakového nádraží - cca 120 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Ústí nad Orlicí - Autobusová zastávka na obchvatu u železniční stanice ÚnO město - cca 135 minut po odjezdu autobusu z Brna (nutná domluva s vedoucím busu)
   Dolní Dobrouč - Autobusová zastávka Dolní Dobrouč, Šejv - cca 145 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Letohrad - Autobusová zastávka naproti čerpací stanice EuroOil - cca 150 minut po odjezdu autobusu z Brna
   Celkový čas jízdy autobusu Brno - Klášterec včetně přestávek je cca 3 hodiny a více - v závislosti na dopravní situaci.

 7. Vám, kdo přivezete děti autem, nebude umožněno vyjet na objekt - za pilou v Klášterci nad Orlicí bude připraveno parkoviště a zde naši lidé od vás převezmou děti, doklady i zavazadla. Zavazadla dětí budou vyvezena do tábora hromadně našimi auty.  Děti budeme na tábořiště odvádět průběžně. Důvodem tohoto opatření jsou současná epidemiologická nařízení pro průběh táborů. Dostavte se tak, abyste byli s dětmi na předávacím místě vždy nejpozději v 10:15 (1.běh), resp. v 16:15 (ostatní běhy). v 10.30 pro první běh a v 16.30 pro další běhy očekáváme příjezd autobusu z Brna a odchod přebírajících osob na tábořiště. Děti ale dovezte nejdříve hodinu před tímto termínem, tedy nejdříve v 9.15 pro první běh a v 15.15 pro ostatní běhy. V tomto čase na vás budou čekat na zmíněném místě přebírající osoby. Jen opakujeme skutečnost, že rodiče ani jiní návštěvníci letos buhužel nesmí vstoupit na tábořiště z epidemiologických důvodů.
 8. Odjezd autobusu po skončení tábora z Klášterce do Brna:  Odjezd autobusu po 1.-3. běhu je  ráno v cca 9.30 od pily v Klášterci (Jitřenka cca 13:00).  Pro převzetí dětí po cestě je nutné čekat v dostatečném předstihu na určeném místě:

  Letohrad - Autobusová zastávka naproti čerpací stanice EuroOil - cca 20 minut po odjezdu autobusu z Kl.

  Dolní Dobrouč - Autobusová zastávka Dolní Dobrouč, Šejv - cca 30 minut po odjezdu autobusu z Kl. 

  Ústí nad Orlicí - Autobusová zastávka na silnič.obchvatu u železniční stanice ÚnO město - cca 45 minut po odjezdu autobusu z Klášterce

  Česká Třebová - U vlakového nádraží - cca 60 minut po odjezdu autobusu z Klášterce

  Svitavy - Parkoviště "u fabriky" naproti faře, resp. kostela - cca 90 minut po odjezdu autobusu z Klášterce (zde bývá cca 20 minut přestávka)

  Letovice - Čerpací stanice Shell na konci Letovic směrem na Svitavy) - cca 140 minut po odjezdu z Kl.

  Sebranice - Autobusová zastávka u firmy APLS - cca 150 minut po odjezdu autobusu z Klášterce

  Celkový čas jízdy autobusu Klášterec Brno včetně přestávek je 3 hodiny a více- v závislosti na dopravní situaci.

  Pro převzetí dětí po cestě je nutné čekat v dostatečném předstihu na určeném místě
 9. Odjezd dětí vlastní dopravou bude ve stejném čase po 1.-3. běhu ráno v cca 9.30 od pily v Klášterci (Jitřenku cca 12:30-13:00).
 10. Skutečné časy odjezdů a příjezdů z Brna i Klášterce se budeme snažit na našich stránkách aktualizovat 

 Další informace:

 • Důležité! Nezaplacení tábora do 10.6. neznamená zrušení přihlášky na tábor. Pokud nejste schopni z jakéhokoli důvodu zaplatit za účast na táboře včas, dohodněte se s námi. Platbu je možné realizovat i hotově při nástupu na tábor. Pokud chcete dítě z tábora odhlásit (stornovat přihlášku), musíte tak učinit písemnou formou nebo emailem na tabory@taborradost.cz.
   
 • Důležité! Každé dítě na táboře musí mít ve stanu na matraci vlastní prostěradlo. Letos nemůžeme prostěradlo zapůjčit za poplatek 30,- Kč na úhradu nákladů spojených s čištěním. Seznam věcí na tábor.
   
 • Pokud dítě přijede na tábor vyzvednout někdo (i třeba rodinný příslušník), vybavte jej plnou mocí, bez takové plné moci, mu nesmíme dítě vydat! Formulář plné moci můžete stahovat z našich stránek.
   
 • Při převzetí dítěte budeme přijímat i platby v hotovosti za dopravu. Pokud budete chtít platit tábor hotově, je potřeba se o tom dopředu domluvit.
   
 • Důležité! Nedávejte dětem na tábor s sebou mobilní telefon ani jinou elektroniku - nebudou jej potřebovat! Kontakt mezi vámi a vašim dítětem bude v případě potřebnosti zprostředkovávat vedoucí běhu.

V případě dotazů pište na tabory@taborradost.cz.