Tábory 2020

BĚH OD DEN DO DEN DNŮ PRO VĚK (dosažený na táboře)

1.

27.6.

sobota

11.7.

sobota

15

9 - 16 let

2.

11.7.

sobota

25.7.

sobota

15

 9 - 16 let

3.

25.7.

sobota

8.8.

sobota

15

 9 - 16 let

Jitřenka

8.8.

sobota

15.8.

sobota

8

6 - 9 let

Tábor Rodin I

15.8.

sobota

20.8.

čtvrtek

5

starší rodiny s dětmi    I + II

(jen pro rodiče-bývalé táborníky) 

Tábor Rodin II

20.8.   čtvrtek   25.8.    úterý 5

mladé rodiny I

(jen pro rodiče-bývalé táborníky)

Tábor Rodin III

25.8.    úterý   30.8.   neděle 5

mladé rodiny II

(jen pro rodiče-bývalé táborníky)

Prosím čtěte aktuální informace k průběhu táborů 2020!

CENY táborů 2020

V roce 2020 budou ceny táborů stanoveny dle následující tabulky. Platbu za tábor je nutné provést do 20.5. 2020. Nezaplacení nechápeme jako storno přihlášky, s dítětem budeme nadále počítat a peníze po vás vymáhat. V případě problémů s úhradou tábora z důvodů finanční tísně, při více dětech s příliš vysokou částkou za tábor a podobně, se obracejte na ekonom@taborradost.cz nebo přímo na Víta Vikiho Kubíčka (tel. 606 702 621).

Cenu tábora pro hromadnou platbu i za více dětí a za dopravu si nechte spočítat pomocí kalkulátoru na adrese:

http://prihlasovani.taborradost.cz/kalkulator-ceny-tabora-2020.html . Následně si vygenerujte variabilní symbol a s jeho pomocí proveďte úhradu trábora. Děkujeme.

Cena za běh v roce 2020: Cena
Velký běh: 15 dní , děti 9-17 roků

4600,- za první dítě

4400,- za každé další dítě

Jitřenka  8 dní, děti 6 - 9 roků

2500,- za první dítě

2400,- za každé další dítě

Doprava na tábor či zpět, jedna cesta 200,- za každou cestu, včetně nástupu po cestě (místo musí být rezervováno)

Upozornění pro rodiče a zákonné zástupce přihlašovaných dětí - omezení na táboře, elektronika a návštěvy

 

Podáním přihlášky, se stejně jako v předchozích letech, zavazujete respektovat tyto skutečnosti:

- Na tábor bohužel nemůžeme přijmout děti, které se nepodrobily ze zákona povinnému očkování. Tuto skutečnost prokazují táborníci předložením lékařského posudku, který je součástí listinné přihlášky.

- Během táborů není povoleno dětem u sebe držet či používat jakoukoliv elektroniku, především pak mobilní telefony a tablety. Důrazně doporučujeme, aby si je děti na tábor s sebou nebraly. Ty děti, které si nějakou elektroniku přivezou, ji první den tábora odevzdají do bezpečné úschovy a poslední den tábora jim bude elektronika vrácena.

- V průběhu táborů nejsou připuštěny jakékoliv návštěvy táborníků, od rodičů počínaje, přes příbuzné až kamarády konče. Mimo jiné je tato situace nepřípustná z hygienických důvodů.

- Rodič nebo zákonný zástupce se za dítě zaručuje, že bude zachovávat táborový řád. V tomto směru je dítě potřebné ještě doma poučit, samotný táborový řád se dětem podrobně vysvětluje bezprostředně po zahájení tábora.

- Jakékoli zdravotní či jiná omezení dětí, nedovolující jejich plnou účast na táborovém programu či stravě (diety, alergie, chronická onemocnění, atd.), musí být uvedena již v přihlášce na tábor a nejlépe dopředu odsouhlasena, k prvotní konzultaci použijte tabory@taborradost.cz a následně budete přesměrováni na kompetentní osoby.

HARMONOGRAM PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY 2020!

Jako každý rok, bude spuštěno přihlašování nejdříve pro starotáborníky (tedy ty, kteří s námi byli na táboře již v předchozích letech). Ti budou schopni se pomocí vyzývacího mailu přihlásit. Pokud mail neobdržíte do pátku 17. 1. 2020, zkontrolujte nejprve funkčnost své mailové schránky a po té se obraťte na a8oy8i4WHmnl5bh7ZhFDO1p o opětovné zaslání přihlašovacího mailu. 2. února bude toto přihlašování pro starotáborníky uzavřeno a do přibližně poloviny února přihlášky zpracujeme. Pravděpodobně 14. února otevřeme přihlašování i pro nové zájemce.

Podat přihlášku můžete (v případě, že jste se již úspěšně registrovali a máte přidělenou odpovídající kategorii) po přihlášení do neveřejné části našeho webu: http://prihlasovani.taborradost.cz/setkani-e-prihlasky.html.

 

Informace o posudcích od lékaře, fakturách za tábor, či o jiných dokladech naleznete zde.

 

Těšíme se na všechny táborníky a tábornice.

 

 KONTAKT

Pro komunikaci ohledně přihlašování je určena adresa tabory@taborradost.cz

 

ARCHIV -  Podívejte se jak vypadaly tábory 2016

 Fotky, články a vše čím byste si chtěli připomenout tábory 2016: