Tábory 2019

BĚH OD DEN DO DEN DNŮ PRO VĚK

1.

29.6.

sobota

13.7.

sobota

15

8,5 - 15,5 let

2.

13.7.

sobota

27.7.

sobota

15

 8,5 - 15,5 let

3.

27.7.

sobota

10.8.

sobota

15

 8,5 - 15,5 let

Jitřenka

10.8.

sobota

17.8.

sobota

8

6 - 8,5 let

Tábor Rodin I

17.8.

sobota

22.8.

čtvrtek

5

starší rodiny s dětmi    I + II

(jen pro rodiče-bývalé táborníky) 

Tábor Rodin II

22.8.   čtvrtek   27.8.    úterý 5

mladé rodiny I

(jen pro rodiče-bývalé táborníky)

Tábor Rodin III

27.8.    úterý   1.9.   neděle 5

mladé rodiny II

(jen pro rodiče-bývalé táborníky)

 

CENY táborů 2019

V roce 2019 budou ceny táborů stanoveny dle následující tabulky. Platbu za tábor je nutné provést do 20.5. 2019. Nezaplacení nechápeme jako storno přihlášky, s dítětem budeme nadále počítat a peníze po vás vymáhat. V případě problémů s úhradou tábora z důvodů finanční tísně, při více dětech s příliš vysokou částkou za tábor a podobně, se obracejte na ekonom@taborradost.cz nebo přímo na Víta Vikiho Kubíčka (tel. 606 702 621).

Cenu tábora pro hromadnou platbu i za více dětí a za dopravu si nechte spočítat pomocí kalkulátoru na adrese:

http://prihlasovani.taborradost.cz/kalkulator-ceny-tabora-2019.html . Následně si vygenerujte variabilní symbol a s jeho pomocí proveďte úhradu trábora. Děkujeme.

Cena za běh: Cena
Velký běh: 15 dní , děti 9-17 roků

4400,- za první dítě

4200,- za každé další dítě

Jitřenka  8 dní, děti 6 - 9 roků

2400,- za první dítě

2300,- za každé další dítě

Doprava na tábor či zpět, jedna cesta 190,- za každou cestu, včetně nástupu po cestě (místo musí být rezervováno)

Upozornění pro rodiče a zákonné zástupce přihlašovaných dětí - omezení na táboře, elektronika a návštěvy

 

Podáním přihlášky, se stejně jako v předchozích letech, zavazujete respektovat tyto skutečnosti:

- Na tábor bohužel nemůžeme přijmout děti, které se nepodrobily ze zákona povinnému očkování. Tuto skutečnost prokazují táborníci předložením lékařského posudku, který je součástí listinné přihlášky.

- Během táborů není povoleno dětem u sebe držet či používat jakoukoliv elektroniku, především pak mobilní telefony a tablety. Důrazně doporučujeme, aby si je děti na tábor s sebou nebraly. Ty děti, které si nějakou elektroniku přivezou, ji první den tábora odevzdají do bezpečné úschovy a poslední den tábora jim bude elektronika vrácena.

- V průběhu táborů nejsou připuštěny jakékoliv návštěvy táborníků, od rodičů počínaje, přes příbuzné až kamarády konče. Mimo jiné je tato situace nepřípustná z hygienických důvodů.

- Rodič nebo zákonný zástupce se za dítě zaručuje, že bude zachovávat táborový řád. V tomto směru je dítě potřebné ještě doma poučit, samotný táborový řád se dětem podrobně vysvětluje bezprostředně po zahájení tábora.

- Jakékoli zdravotní či jiná omezení dětí, nedovolující jejich plnou účast na táborovém programu či stravě (diety, alergie, chronická onemocnění, atd.), musí být uvedena již v přihlášce na tábor a nejlépe dopředu odsouhlasena, k prvotní konzultaci použijte tabory@taborradost.cz a následně budete přesměrováni na kompetentní osoby.

HARMONOGRAM PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TÁBORY 2019!

Jako každý rok, bude spuštěno přihlašování nejdříve pro starotáborníky (tedy ty, kteří s námi byli na táboře již v předchozích letech). Ti budou schopni se pomocí vyzývacího mailu přihlásit. Pokud mail neobdržíte do pátku 18. 1. 2019, zkontrolujte nejprve funkčnost své mailové schránky a po té se obraťte na a8oy8i4WHmnl5bh7ZhFDO1p o opětovné zaslání přihlašovacího mailu. 3. února bude toto přihlašování pro starotáborníky uzavřeno a do přibližně poloviny února přihlášky zpracujeme. 18. února otevřeme přihlašování i pro nové zájemce.

Podat přihlášku můžete po přihlášení do neveřejné části našeho webu: http://prihlasovani.taborradost.cz/setkani-e-prihlasky.html.

 

Informace o posudcích od lékaře, fakturách za tábor, či o jiných dokladech naleznete zde.

 

Těšíme se na všechny táborníky a tábornice.

 

 KONTAKT

Pro komunikaci ohledně přihlašování je určena adresa tabory@taborradost.cz

 

ARCHIV -  Podívejte se jak vypadaly tábory 2016

 Fotky, články a vše čím byste si chtěli připomenout tábory 2016: