GDPR - zpracování  osobních dat

Ze zákona máme povinnost spravovat osobní data evidovaných osob dle zásad GDPR. Aby jste měli přehled, o co se jedná, uvádíme následující texty, které si můžete prostudovat:

 

Zásady zpracování osobních údajů popisují rozsah a způsob s jejicich užíváním i archivací:

Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

 

Souhlas se zpracováním osobních dat, pokud nám jej udělíte elektronicky během přihlášení na některou naši aktivitu či v přihlášce ke členství:

Elektronický souhlas se zpracováním osobních dat

 

Souhlas se zpracováním osobních dat, pokud nám jej udělíte písemně při jiných příležitostech, než jsou elektronické evidence:

Písemný souhlas se zpracováním osobních dat