Podpořte

Podpořte středisko RADOST

Snažíme se vychovávat ze skvělých dětí ještě lepší. Aby nesli plamínek radosti dál, tak, aby radost zářila z tváří všech lidí. Spojujeme lidi mladé a lidi pracující s mladými a pro mladé. Jsme spolek, nezisková organizace. Podívejte se, co děláme.

Táborem Radost prošlo na 6 tisíc dětí za již téměř padesát let, dnes již ve velké většině dospělých. Jsme rádi, že můžeme tvořit oázu radosti. Jsme ale neziskovou organizací, spolkem, proto prosíme o podporu.

2beh_14den_21

Proč podpořit RADOST?

Protože poskytuje zázemí stovkám dětí a mladých. Protože pořádá skvělé letní tábory i akce během roku. Však je znáte! Protože náš spolek se snaží přispět k proměně vztahu dětí k sobě, k druhým, k víře, ke společnosti.

Hodnoty RADOSTI jsou pro rozvoj dítěte klíčové. Patří k nim samostanost, práce pro druhé, prožitek živé víry, kamarádství, oběť. Bonusem je, že v době tébora dítě nemá prostor na jakkoli nekalé činnosti :-). Proto tu Radost je. Prostředky, které děti platí za tábor jsou během léta spotřebovávané. Vaše dary použijeme na provoz a rozvoj střediska i základny.

Jak podpořit RADOST?

Můžete se stát přidruženým členem Střediska Radost.

Pro ty, kteří by rádi zaslali finanční dar formou bankovního převodu, uvádíme následující informace pro zadání platby:

 Číslo účtu:   110 524 067 / 0300 ČSOB Poštovní spořitelna, variabilní symbol pro dary: 477

                               Specifický symbol:   0100 pro trvalý příkaz, pro jednorázový dar použijte 0200                               v upřesnění platby uveďte DAR+ jméno + telefon plátce daru

Velmi uvítáme, pokud se rozhodnete pro opakované platby formou tzv. trvalého příkazu, kdy svůj zamýšlený dar rozdělíte na pravidelné měsíční platby. Umožní nám to lépe s dary plánovat jejich využití. Děkujeme za pochopení. Na poskytnutý finanční dar Vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro účel snížení daňového základu, pakliže nám nejlépe mailem (na ekonom@taborradost.cz) nebo vyplněním formuláře upřesníte plátce daru a platbu samotnou kdykoliv po její realizaci. Na dary v součtu roku přesahující 1000,- Kč vystavujeme potvrzení automaticky v lednu následujícího roku, pokud je jejich plátce jednoznačně identifikovatelný.

 

Jsme rádi, že mezi námi jsou lidé, kteří umějí darovat. Děkujeme, že jste nám nablízku. Přijeďte na Ameriku!

Na dotazy odpovíme, ze náměty jsme vděčni. Kontakty.