Rada sdružení

  • Rada Střediska Radost
    Výkonným orgánem střediska je rada. Má 7 - 9 členů. Členové rady jsou voleni obcí z řad řádných členů střediska starších 18 let včetně na dobu 3 let. V čele rady stojí předseda, jehož volí rada z členů rady na období tří let. Předseda svolává členy rady, zastupuje SR navenek a jedná jeho jménem. Rada zasedá obvykle jedenkrát za tři měsíce. Rada řídí činnost SR, přijímá a vylučuje členy. Rada může zřizovat účelová zařízení nutná pro činnost a provoz SR.
  • V současnosti (od 26. 11. 2016) jsou na tříleté období členy Sdružení: Vít "Viki" Kubíček, Marie Ondračková, Marie "Ajka" Holíková, Vojtěch Kozlík, Jiří "Fred" Vacula, Vojtěch "Woyta" Drápal, Dominika Coufalová, Jaroslav Šimůnek a Marie Lukasová.
    Současným předsedou sdružení je Vít Viki Kubíček.

Rada dělí práce do jednotlivých sekcí tak, aby zajistila kontinuitu a efektivní chod sdružení:

- Statutární zástupce (předseda) – jedná jménem sdružení navenek, je odpovědný za koncepci, směřování a rozvoj Střediska Radost, koordinuje práci rady, svolává jednotlivá zasedání rady i obce spolku. Odpovídá Vít Kubíček, spolupracuje Marie Ondračková. ST

- Interní sekce – administrativní zázemí Střediska Radost, korespondence, evidence členů, pošta, zpracování dokladů, archivace. Odpovídá Vojtěch Drápal, spolupracuje s Tomášem Holíkem. IN

- Ekonomická sekce – finanční strategie sdružení, zpracování účetních dat, čerpání finančních prostředků, cashflow, finanční výkaznictví a reporty. Odpovídá Vít KubíčekEK

- Právní sekce – právní záležitosti sdružení, právní nezávadnost interních i externích dokumentů sdružení, dohled nad právní způsobilostí členů k jednotlivým úkonům, smlouvy, právní závazky, změny a úpravy stanov. Odpovídá Marie Lukasová.  PR

- Sekce stravování a zdravotního zabezpečení – metodika stravování, kuchyně, potravinové zásoby, příprava potravin, hygienické a zdravotní zázemí, čistota objektu. Odpovídá Marie Holíková.   KU

- Sekce vnitřních a vnějších vztahů – vydávání a aktualizace tiskovin, propagační a informační materiály, práce se sponzory, správa webu a jeho náplň. Odpovídá Vojtěch Kozlík.   VZ

- Sekce technického zabezpečení tábora a přihlášek - příprava technických věcí tábora, přihlašování, dopravy atd. Odpovídá Vojtěch Drápal. TAZ

- Sekce táborových aktivit – koordinace, příprava a průběh programu táborových běhů, formování a příprava rádců, instruktorů i vedoucích pro aktivity sdružení. Odpovídá Marie Ondračková. TA

- Sekce mimotáborových aktivit - koordinace, příprava a průběh mimotáborových akcí,  evidence účastníků akcí, vyhodnocení akcí. Odpovídá Marie Ondračková. TS

- Správa nemovitostí a technické zabezpečení – správa objektu, opravy, realizace investic, opravy a údržba movité techniky, revize, nákupy, zajištění materiální podpory pro akce sdružení, zajištění dodržování koncepce využití objektů. Odpovídá Vít Kubíček.   TE


Činnost Rady SR je nyní soustředěna na zajištění kontinuity činností SR, efektivní využívání materiálních i lidských zdrojů, vypracování strategie rozvoje SR v dalších letech. O práci Rady SR Vás budeme pravidelně informovat na stránkách www.taborradost.cz. Ač v některých sekcích pomáhá celá řada dobrovolníků, stále hledáme pomocníky pro pravidelnou i nepravidelnou výpomoc. Přivítáme každého, kdo je ochotný obětovat část svého volného času pro dobro ostatních a ve finále rozjasní úsměv na tváři dětí, kteří jsou finálními konzumenty našeho společného díla.