„Žluvy, sloni, tresky, hemžete se hezky!“

Dnešní ráno bylo opravdu vypečené - lilo jako z konve, ale naše statečné ratolesti se vrhli vstříc mokré rozcvičce i tůňce. Na nástupu jsme se přenesli do dalšího dne stvoření

     ...objevili se mezi námi   různí živočichové od slepé slepice přes  žvýkajícího berana a třeba chrochtajícího čuníka (na kterého si někteří z nás dělali  chutě :).  Naše přání o kousek sluníčka jsme vložili do modliteb během dopolední mše svaté, kterou celebroval o.Martin a o.Petr (neboli návštěva ze Židenic) .

    Poté jsme Stvořiteli pomáhali v tvoření nejroztodivnějších zvířátek z perníkového těsta, a tak jsme váleli, vykrajovali, pekli, zdobili a uždibovali. A po obědě to přišlo - naše prosby byly vyslyšeny a ……….. vykouklo!  Sluníčko je tu! Kromě spících mrňousků si všichni užívali šklebení do sluníčka, každý po svém – kolobkování, žíněnkoválení, kruhová houpajda, pískování, opalovačka a taky lámání hlaviček nad dnešními hádankami. 

     Po svačince jsme se vydali bloudit lesem jako praví orientační běžci-chodci, a díky Močubům jsme pátrali po oranžovobílých lampioncích. Zároveň jsme se kochali krásami stvoření, zakopávali o hříbky, hledali jsme 10 známých rostlin a lesní ptáky, lovili jsme do naších foťáků a kamer zvířátka a jedno jsme měli ulovit dokonce i živé – a tak se na večerním nástupu objevili nejen všichni účastníci (někteří nevěřili svému orientačnímu smyslu a viděli to na bivak  ve Waršavě), ale přibili tu i zelené kobylky, pakomár, pavouk „křesťan“, slimák , mravenec a další.

     Co jsme ulovili do naší techniky, jsme si pak skoukli  v Saloonu.  A na dobrou noc pohádku s krtečkem… a spali a spali, pěkně se nám to spalo….

 

maminka Líba