Zdravotní potvrzení 2018 a jiné doklady

Často se na nás obracíte s dotazem ohledně zdravotního potvrzení na přihlášce na tábor, či stran jiných dokladů, například pro zaměstnavatele. Zde jsou tedy některé odpovědi.

Zdravotní posudek od lékaře

 

Nedílnou součástí platné přihlášky na tábor je platný zdravotní posudek od dítěti příslušného dětského lékaře. Součástí posudku jsou pak povinné údaje, které lékař doplní ze zdravotnické dokumentace, či deklaruje jejich splnění. Zdravotnický posudek je dle nového zákona od letošního roku 2018 sice platný na dva roky, nicméně letos je ten rok první, takže jej musí mít všechny děti nově vystavený. Zdravotní posudek evidujeme s roční platností, kdy jej dále používáme například při účasti dětí na setkáních během školního roku, kdy jej opětovně nepožadujeme.

Zdravotní posudek je možné vepsat do spodní části přihlášky na tábor, což činí přibližně 90% lékařů našich dětí. Někteří lékaři ale vystavují posudek na své vlastní formuláře. Nemáme problém s platností takového posudku, pokud je v originále přiložen k přihlášce na tábor a doručen k nám v platném termínu pro jeho zařazení. Posudek ale musí obsahovat mimo jiné předepsané formulace potvrzení schopnosti pobytu dítěte na stanovém táboře, viz naše přihláška.

Součástí zdravotního posudku je i informace o dodržení předepsaného očkovacího schematu u dítěte. Tuto skutečnost potvrzuje dítěti příslušný lékař. Některé děti mají ale ze zdravotních důvodů pozměněné schema očkování, o jehož dodržení nemůže nikdo kromě příslušného lékaře rozhodnout. Zde nepomůže ani přivezení očkovacího průkazu dítěte na tábor, jak se dočteme v některých rádoby chytrých radách z ministerstva zdravotnictví k této problematice. Protože lze navíc dosáhnou splnění očkovacího schematu více vakcínami, je opravdu nutné každoroční potvrzení od příslušného dětského lékaře. Pokud má dítě posunuté schema očkování, nechť lékař o této skutečnosti uvede informaci v posudku i zda je schema dodrženo. Při nedodržení této podmínky nesmíme přijmout dítě na tábor, jinak nám hrozí vysoké finanční postihy od kontrolních orgánů, které nás každoročně kontrolují.

Vzhledem k počtu dětí na táborech i složitosti našich zákonných povinností vedení jednotlivých dokladů o účastnících našich táborů, je nutné, aby byly veškeré doklady o dítěti doručeny včas do udaného termínu na naší adresu. Z kapacitních důvodů nejsme schopni po ukončení táborů posudky dětem vracet, či je kopírovat.

 

Faktury pro zaměstnavatele rodičů

 

Pokud požadujete fakturu pro příspěvek vašeho zaměstnavatele za tábor vašich dětí, vyplňte prosím formulář na adrese http://prihlasovani.taborradost.cz/zadost-o-vystaveni-faktury.html . Faktury vystavujeme nárazově v intervalech cca 10 dnů, ale začínáme až po zařazení došlých potvrzených přihlášek. Využívejte, prosím, uvedeného formuláře, urychlíte tím vyřízení své žádosti. Takto nám uvedete všechny potřebné údaje, které jinak často na několikrát musíme pracně zjišťovat. V případě potřeby se obracejte osobně na Vikiho,  statutar@taborradost.cz nebo tel. 606 702 621.

 

Jiná potvrzení

 

Jiná potvrzení, například o účasti na táboře, práci ve spolku, posudek pro školy či pro sociální úřad odbor péče o rodinu, žádejte mailem nebo se obracejte osobně na Vikiho,  statutar@taborradost.cz nebo tel. 606 702 621.