Sedmý den, 3. běh 2016

Den Racka...

Ráno jsme se vzbudili, jako každý normální den. Mysleli jsme si, že znovu budeme poslední, jako to bylo předchozí dny, ale do lesa nás poslali jako druhé, což nám zlepšilo náladu. Po každodenních činnostech, jako např. hygieně, snídani, nástupu..., následovala mše svatá na téma smíření. Jakmile skončila mše a nasvačili jsme se, následovaly kluby. Nejvíce se mi líbil klub hry na kytaru a Branball- ta nová hra, kterou jsme se zde naučili. Na konci klubů se zhoršilo počasí, a proto jsme smažený sýr, který jsme měli k obědu, jedli v Saloonu.

Po poledním klidu, který jsem prospal, následovalo matiné, na kterém jsme mohli zhlédnout a poslechnout si 25 obdivuhodných vystoupení z řad táborníků.Poté jsme si vychutnali svačinu, a hurá na kondičku v dešti! Na kondičce jsme hráli rugby, a i přesto, že kondička byla zkrácená a nehráli jsme fotbal, jsme zmokli. Před sprchou jsme ještě museli uběhnout Kanadu. Jakmile jsme se osprchovali teplou vodou, mohli jsme si vychutnat večerní volno. Po večeři jsme diskutovali s otcem Jarkem na téma odpuštění. Když jsme si vyčistili zuby, šli jsme spát.

                                                                                                                                                             Racci