Rodičův průvodce Jitřenkovou galaxií

Jestli Vám doma děti vypráví příhody z tábora, které se Vám zdají neuvěřitelné, tak jim klidně věřte. Nejspíš se to opravdu stalo.

Možná se v tom vyprávění o kamarádu drakovi, osvěžující tůňce, Popelce, Růžence, Fioně, Meridě, kastrólovi (=kvestorovi), Marušce, buchtičkách s krémem, benefičním turnaji, babě Mračenici, princi z Nemanic, šplhání na stěnu, panošských zkouškách a pasování na rytíře…. se těžko orientuje.

Snad to uvede na pravou miru alespoň některé příběhy, které děti doma vypráví.

K příběhu:

Četli jsme příběh o princi Jiřím, který ve světě měl získat rytířské ostruhy a zabít draka, aby donesl jeho kůži své milované princezně Jitřence (Ano, shodou okolností se princezna v našem příběhu jmenuje stejně, jako náš tábor). Nicméně princ se s naším Ajaxem (tak se ten drak jmenuje) skamarádí, společně pak zcela omylem zlomí kouzelnou hůlku babě Mračenici, která si to samozřejmě nenechá líbit pak jim provádí různé lumpárny. Princ z Nemanic v příběhu má jedinou větu – jeho vybělené kosti jsou v hladomorně. Princezny Popelka ani Růženka v knížce nejsou vůbec, nicméně se kamarádí s princeznou Jitřenkou a uspořádaly benefici na toho nebohého prince z Nemanic.

Panoši, panošky a rytířské tituly...

Všechno to nakonec dobře dopadlo i díky dětem. Můžete na ně být právem hrdí. Za týden na Jitřence prokázaly, že jsou správní táborníci, jsou obratní, umí se o sebe postarat, uklízet si ve stanu, být kamarádští a hrát fér. Prokázaly také ctnosti rytířské – odvahu, vytrvalost, čest, laskavost. Za to všechno byli pasováni na rytíře a věřím, že jimi zůstanou i doma nebo později ve škole.

 

Znamky_plakat

Filatelie

Ajax sbírá známky a děti jich za odměnu taky dostaly celou sadu. Je to vzácná série dle návrhu našeho dvorního malíře Wapiho, na níž jsou vyobrazeni hesperijští rytíři. Na poště s touto známkou patrně neobstojíte (i když - ještě to nikdo z nás nezkusil), ani v aukční síni za ně neutržíte balík. Cenu mají jen pro toho, kdo si díky nim vzpomene na kamarády ze Zeleného údolí. 

Defilé, aneb kdo byl kdo:

Na fotkách v přestrojení možná občas vypadají jako podivná individua, ale ve skutečnosti jsou to obdivuhodné osobnosti a pravé jitřenkové hvězdy (a někdy tvoří i souhvězdí):

Otec Hardy, který dokáže probudit i suché kosti, hvězdný tým kuchyně Marcela, Stáňa a Hanka se skvělým zásobovačem Honzou, naše milá zdravotnice Fabka, technici Jirka a Verča. Pak jsme tu měli družiny:

Klub hesperijských filatelistů - Vojta K, Barča, Mity

Občané Hespérie - Verča, Maruška, Jáchym

Ajaxova družina - Matěj, Marti,Vojta

Chrabří myšáci - Alí, Heli, Zdiska, Hani

Družina barona Dobromila - Mariana, Marek, Klárka

Fénixova družina - Bětka, Marťa, Lea, Marek

Družina prince Jiřího - Klárka, Wapi, Maruška Jenda

Družina princezny Jitřenky - Lili, Evžen, Janička, Káťa

 

Vězte, že nás Jitřenka opravdu baví a děláme ji rádi. Někteří přichází s věkem nabytými zkušenostmi, někteří s energií a mladistvým duchem, všichni s nadšením a ochotou. Téměř v každé chvíli hráli alespoň dvojroli, protože kromě starosti o děti také muzicírovali, hráli scénky, chystali hry, články a fotky na web, tvořili známky, byli uklízečkami, klauny, utěšitelkami i velkými kamarády.

Nesmím zapomenout ani na další – otce Martina, který má lví podíl na tom, že Jitřenka kdysi vznikla, a letos pro nás osobně nahrál audioverzi knihy a Ajaxovskou znělku. Vikiho, Ajku a další, kteří zajišťují chod střediska. Otce Karla Moravce, Bětku a všechny dálkové i blízké podporovatele a pomocníky.

 

Chtěla bych také velmi poděkovat všem, kteří přijeli pomoci s bouráním stanů. Mates, který bourání organizoval, prohlásil, že „partu s takovým přístupem k práci, už dlouho neviděl".

Jitřenka dopadla skvěle. Pár slziček stesku svědčí o tom, jak vás děti mají rády. Jinak Jitřenka byla plná radosti, dobrodružství, legrace, kamarádství. 

Tak s pomocí Boží opět za rok.

Bety