Prší a prší...

Kronika osmého táborového dne od našeho slovenského táborníka.

Ráno sme vstali prvý a bežali do "tůňky" ktorá bola príšerne studená. Potom boli raňajky a nástup po ktorém bola omša. Pri konci začalo pršať a všetci utiekli do Saloonu. Pršalo dlho a dosť silno a vedúci nám zobrali spacáky aby nám nezmokli. Následne boli kluby ktoré boli len vnútri pretože stále pršalo. Potom bol obed a po poledňáku bola kondička. Po kondičke boli znova kluby, tentokrát aj vonku. Následovala motlidba a po motlidbe nasledovalo soirée. Začalo znova pršať a preto sa muselo presunúť do Sednice. Potom sme všetci išli spať až na hlídku. Bol to celkom oddychový deň po Olympiáde.