Požehnané Vánoce a celý rok 2018

 

Vážení přátelé, rodiče, táborníci!DSCN8212

 

Mám velkou radost, že vás mohu opět pozdravit. V předvečer vzpomínky na čas, kdy lidstvo dostalo prostřednictvím Radostné zvěsti novou Naději pro cíl své pozemské pouti, a s blížícím se počátkem nového kalendářního roku mi dovolte:

 

Poděkovat Vám, kteří se jakkoliv podílíte na životě našeho společenství Radosti, že jste s námi a tvoříte s námi jednu velkou Radosťáckou rodinu. Jste tak příčinou spousty rozzářených dětských očí, úsměvů i opravdové Radosti.  Ať se zúčastňujete našich akcí, či nás jakýmkoliv způsobem podporujete, děkujeme Vám, že jste s námi.

 

Popřát Vám i Vašim blízkým láskyplné prožití Vánočních svátků. Těšení se nejen z Radostí ve vašich rodinách, ale i ze zvěstované Naděje, kterou nám Bůh prostřednictvím Radostné zvěsti připravil. Vnímání jeho veliké štědrosti nechť je vodítkem k Vaší opravdové vánoční Radosti. Přijměte poselství Naděje těchto svátků.

 

Zůstaňte s námi. Cesta, po které kráčíme, není jednoduchá a je zapotřebí mnoha sil, abychom úspěšně směřovali k cíli. Pokud můžete, přivítáme jakoukoliv Vaši pomoc, která je Vám blízká, ať už svou prací, finančně, modlitbou nebo jiným způsobem. Děkujeme, že jste s námi.

 

Vánoce 2017                                                                    Za Středisko Radost

 

www.taborradost.cz                                                                    Vít Viki Kubíček

 

CD_Pf_2018_tabor_pro_radost_A6