Poutník má cíl! Poutník má směr!

Touhle písní nás oblažila skupinka Rípčípů... Nápěv jistě hned poznáte. :)

Podívejte na družinu Rípčípové (kocábku náram-náramnou)

pasažéři, plavčíci a vejlupkové (kocábku náram-náramnou)

k tomu čtyři námořníci pruhovaní (kocábku náram-náramnou)

ztrácí bervy, nespí a jsou unavení (kocábku náram-náramnou)

 

Poutník má cíl! Poutník má směr!

Plaví se za Aslanem bez vesel.

 

Přišli draci, zlámali jim pádla vesla (kocábku náram-náramnou)

vyděšená posádka to těžce nesla (kocábku náram-náramnou)

Rípčíp volá, máme pádlo, nevzdáme se (kocábku náram-náramnou)

vosy honí na palubě, taky v lese (kocábku náram-náramnou)

 

Poutník má cíl! Poutník má směr!

Plaví se za Aslanem bez vesel.