Pátý den, 3. běh 2016

Co všechno obnáší služba?? 

 

Už v úterý večer na nástupu, když Karol pronesla to své obvyklé ,,zítra má službu družina Čápů," jsme věděli, co nás čeká. Hned ráno, když jsme vyběhli z tůňky, jsme šli škrábat brambory. Poté jsme nachystali věci na snídani a šli jsme rychle snídat. Dopoledne jsme dělali nějaké práce v táboře jako např.: zametání, umývání atd. Před obědem jsme nachystali na oběd a šli jíst. Po obědě jsme sklidili veškeré nádobí a odpoledne jsme šli na hru do lesa. Na konci dne jsme už jen nachystali na večeři, poklidili po večeři, stáhli vlajku a radovali se z toho, že už je to za námi.

Čápi