Závěrečná sobota + Oficiální hlášení kapitánky Bety z Jitřního poutníka

Velectění rodiče a vy druzí, v duchu námořnickém, ve kterém se nese letošní Jitřenka, bych Vám ráda podala zprávu o průběhu naší plavby. 

K posádce:

10. dne měsíce zrající kukuřice L. P. 2019 naše loď Jitřní poutník nabrala sedmdesát osm malých pasažérů. Hlásím, že pod ochranou Andělů strážných jsou dosud všichni v pořádku (až na pár menších odřenin a bolístek). Ba co víc, v pondělí se z nich stali plavčíci a nyní pokračují ve výcviku námořnickém.

 

Prožitá dobrodružství a zvládnuté zkoušky:

Vycvičili jsme se v plavčických dovednostech, doplňovali jsme zásoby na naší lodi před vyplutím, pomohli jsme králi Kaspianovi převzít vládu nad Osamělými ostrovy (a to bez jediného výstřelu), prokázali jsme i své schopnosti duchovní na hudebním soirée (jak se můžete přesvědčit na videu zde) a dnes prokazujeme své fyzické schopnosti na v rámci námořnických olympijských kratochvílí. A čeká nás mnoho dalšího.

 

Závěrečná sobota:

Závěr Jitřenky kromě balení tradičně znamená také bourání stanů. Pomoc rodičů je při tom velmi vítána.  Více informací viz níže. Prosíme o zprávu, pokud přijedete pomoci s bouráním (pište na eliska.skrobova(zvn)gmail.com), neb kdo pracuje, určitě si zaslouží i guláš, tak abychom ho uvařili dostatek.

S Boží pomocí pokračujeme v plavbě na Jitřním poutníkovi.

Bety – Eliška Škrobová

(kapitánka Jitřního poutníka)

 

K organizaci závěrečné soboty podrobně:

Přijíždět můžete cca od 10 h na bourání, od 9.30 pro pomoc s balením táborníků. Auta, která přijedou do 11 hodin, necháme vyjet až na tábořiště. Prosíme, parkujte až vysoko na louce, prostor kolem stanů musí zůstat zcela volný! Ostatní přijíždějící pak budeme zastavovat zase na odstavném parkovišti u pily a zavazadla tam svezeme.

Ještě si dovolíme upozornit všechny, kdo přijedou před závěrečným nástupem, že potřebujeme, aby děti-táborníci zůstali u svých družin až do konce tábora, tedy do konce nástupu. Proto se s dětmi pozdravte, poradujte, ale pak je ponechte jejich vedoucím a nenechávejte u sebe. A naopak, vedoucí mohou nést odpovědnost právě jen za táborníky, proto jim nesvěřujte další děti (sourozence) a neočekávejte, že jim budou zajišťovat dozor. Společného zpívání nebo polední modlitby se ale samozřejmě mohou účastnit všichni.

Závěrečný nástup má začít ve 12.50. Rozloučíme se a předáme děti přítomným rodičům. Prosíme, abyste si je převzali nejpozději ve 14 hodin. (Musíme pak ještě na tábořišti dál pracovat.) Můžete tohoto času využít taky ke krátkému rozhovoru s vedoucím družiny, rádi poskytneme zpětnou vazbu k tomu, jak dítě na Jitřence prospívalo.

Autobus do Brna se budeme snažit vypravit na 14.30. Přesný čas odjezdu vyvěsíme na webu. V Brně u Janáčkova divadla počkáme do rozebrání dětí.