Nově zvolená Rada SR na 2019 - 2022

Dne 23. listopadu 2019 proběhly volby do Rady SR pro období roků 2019 - 2022.

Samotné voby byly charakteristické nejen vysokým zájmem členů Střediska Radost, což se projevilo v nebývale vysoké účasti volících řádných členů SR, ale také vysokým počtem kandidátů do Rady, kterých bylo celkem 17. Obojí svědčí o zdravém vývoji našeho společenství, které tak dává dobrý signál o své schopnosti fungovat v budoucnu. Určitě vás ale zajímá, jak volby dopadly, proto níže uvádím jmenný abecední seznam nově zvolených členů Rady pro období roku 2019 - 2022.

 

Ještě před zveřejněním nové Rady bych na tomto místě také rád poděkoval všem členům bývalé Rady a obzvláště těm, kterým tímto skončil jejich mandát, ať už z jejich osobního rozhodnutí, či z důvodu zvolení jiného kadidáta. Práce v Radě není jednoduchá a vyžaduje často mnoho osobních obětí i trpělivosti, a tak přijměte mé díky za všechny, kterým jste sloužili.

 

Do Rady Střediska Radost na období roků 2019 - 2020 byli zvoleni tito kandidáti v abecedním pořadí:

Petr Peťa BAUER Vojtěch Woyta DRÁPAL Vojtěch Vojta KOZLÍK
Vít Viki KUBÍČEK Jakub Kuba KYLAR Marie Mariana LUKASOVÁ
Vojtěch ... MATYSKA Matěj Mates POSTOLKA Jiří Fred VACULA

Pokud chcete vědět více o jednotlivých zvolených členech Rady SR, naleznete alespoň základní informace v tomto seznamu kandidátů.

 

Předsedou Střediska Radost byl zvolen na ustavující schůzi Rady 27.11. Vít Viki Kubíček, který na svou žádost přijal funkci s omezením do 31.12.2020.