Naše plavba na Jitřním poutníku

A tuhle píseň zpívali ti nejmladší - Lucinky a Bernové! Znáte "Byl jeden pán?"

Na zdi visel

živý obraz,

na palubu

přivedl nás.

 

Kaspiana

jsme potkali,

a plavčíky

jsme se stali.

 

Na ostrovech

osamělých,

před Gumpasem

přešel nás smích.

 

Eda, Lucku

tam zajali

a výkupné

za ně chtěli.

 

Ale pan Bern

vymyslel lest,

Narnianům

tak vrátil čest.

 

Eustác se též

v draka mění,

lehké pro něj

to však není.

 

Teď na východ

vyplouváme

čeká nás tam

co neznáme!