Modlitba

Modlitba je pro nás důležitá. Ale je také velice důležité ji správně pochopit a porozumět tomu, co říkáme...

Správný plavčík, táborník, ale hlavně správný křesťan se umí modlit. My jsme se dozvěděli, že modlit se můžeme slovy, zpěvem a dokonce i tancem. Všichni už určitě známe modlitbu Otče náš. Před námi ale stála těžká otázka: Kdo této modlitbě stoprocentně rozumí a ví, co se to tam vlastně říká? To byl už trošku tvrdší oříšek, a tak jsme společně s vedoucími přišli na to, že se tuto modlitbu můžeme pokusit přetvořit tak, abychom jí rozuměli a správně ji chápali. Přemýšleli jsme tedy, jak se co dá říct a vysvětlovali jsme si, co které slovo znamená. Určitě jste zvědaví jak ta naše modlitba nakonec vypadala. Tak tady je a můžete se ji pomodlit taky. :)

 


Tatínku můj,

který jsi v nebi,

ať se slaví tvoje jméno.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi.

To, co potřebujem každý den, dej nám dnes.

Nezlob se na mne za to, co jsem udělal špatně,

stejně jako já se nebudu zlobit na toho, kdo mi ublížil.

Chraň nás od pokušení a dopřej nám dobré.

 

Staň se tak! (to totiž znamená úplně to stejné jako "amen")