Kronika družiny muflonů, 5. táborový den

Dnes po obvyklé ranní rozcvičce a ledové tůňce následovala mše svatá zaměřená na otázky táborníků. Na ranním nástupu jsme se dozvěděli, co za program nás dnes čeká. Tábor byl rozdělen na dvě poloviny - jedna hrála hru v lese (kde jsme museli najít ztracené ovce - malé papírky schované po lese) a druhá nacvičovala pouštní tance abychom všichni na slavnostní taneční oslavě uměli tančit a co nejvíc si ji užili. Když jsme si po obědě v poledním volnu odpočinuli, dvě poloviny tábora se prohodily a ti co hráli hru šli na nácvik pouštních tanců a naopak. Po večeři, na kterou byla dnes čočka (což jsme zjistili již ráno při vstávání protože hrála píseň čočka), se na nástupu vyhlašovaly výsledky hry v lese. Pro nás (muflony) to dopadlo překvapivě dobře, probili jsme se na 2. místo.