Krátká zpráva z 4. táborového dne

Dnes je 30.7., 4. táborový den a my jsme jako obvykle ráno vstali a běželi na rozcvičku a do tůňky. Poté co jsme se převlékli z mokrých plavem byla kontrola pořádku, snídaně, nástup, mše svatá a svačina. Dopoledním programem bylo plnění orlích pírek. Jako obvykle jsme pokračovali modlitbou, dobrým obědem a poledňákem. Z klidu nás vyrušil rychlý nástup, kde nám oznámili pravidla hry, která trvala až do svačiny. Šlo o to přenést co nejvíce vody z oáz rozmístěných po tábořišti do našeho domečku přičemž vedoucí nás chytali a rozesmívali. Po hře následovala kondička, večerní hygiena, volno a večerní nástup, po kterém jsme se šli dívat na film - Princ Egyptský. Když už bylo dost hodin, tak jsme šli do stanů a do hajan.