Desátý den, 3. běh 2016

Dobyli jsme Jeruzalém ! ! !

Jako každé ráno se nám nechtělo vstávat, ale tak se nám povedlo poprvé za tábor vylézt ze stanů první. Byly jsme z toho nadšeny celý zbytek dne. Při plnění orlích pírek i při odpolední hře na dobývání Jeruzaléma. A to nebylo vůbec jednoduché! Vedoucí byli neúprosní a ocásky z šátků nám vytrhávali všem bez rozdílů. Většině z nás se však povedlo proběhnout branami Jeruzaléma, stáhnout vlaku protivníků a zavěsit tam tu naši.

Po moc dobré svačině, byl zrovna pudink s borůvkami, následovala kondička. Zacvičili jsme si, zaběhali, vyhrály jsme přehazkový zápas nad Žabkama a utíkali jsme se umýt do tůňky. Potom jsme měli zasloužené volno, na načerpání nových sil. Na nástupu nás král David poslal na pouť pro Schránu úmluvy. Ti nejstarší se vydali na cestu ihned po večeři a mladší měli hru na rozesmívání. Celý den jsme si moc užili a usínali jsme s úsměvem na rtech.

družina Veverek