Co se (ne)může stát

Noční hlídky, služba, spaní ve stanu,... to vše patří k táborovému životu. Co ale může oživit takovéto rutinní záležitosti, to nám vypráví Jakub Sýkora a Míra Huk.

Noční hlídka

Šel jsem s Kubou Tylšem. Vše probíhalo v naprostém pořádku, až do doby, co jsme šli se napít. Kuba uslyšel tekoucí vodu. Koukli jsme tam a hle, vidíme, jak uniká vodovod.

Míra Huk z Racků

Velké štěstí

Šel jsem z večeře, vlezl jsem na náměstí spodem. V tu chvíli se rozlítli dveře od stanu, které vrazili přímo do mého ešusu, a ten narazil přímo do nich. Ihned jsem spadl a nevěděl jsem, jestli jsem dostal do nosu nebo vedle. Po dlouhé chvíli jsem vstal a doploužil jsem se do stanu, byl mi přinesen led, tak přes noc bylo chlazení. Ráno přímo nad ním byla velká zelená modřina. Druhý den tam byla velká fialová modřina. Další den byla zelená modřina a další den byla zbarvená, tato modřina tam byla až do konce prázdnin.

Jakub Sýkora ze Srnců