Čapí balada

Budíček, tůňka, snídaně, mše sv., orlí pírka, oběd, družinkový výlet, sprcha a konec dne - to je příčina vzniku krátkého literárního dílka z pera Čápa Martina Březíka přezdívaného Brandon.

To jednou z rána, čapí skupinka se objevila před stanama.

To budíček je probudil a oni museli vyběhnout ze svých teplých spacáků.

Čekala je tůňka, snídaně a kostel. Pak počal běh za orlími pery.

Oběd všechny povzbudil a dobře je zásobil. Dobrodružství počalo, čápům vyrazit se nechtělo.

Před cestou mobily dostali, svačinu dostali, lékárničku dostali a cestu neznali.

A vyrazili. Cestou šli a desátky se modlili. Smáli se a vesele si povídali.

Vtom se objevil problém…..větší problém.

Cestu ztratili! Nebo ne?

Tak šli dál a dál.

A cestu nakonec našli!

Borůvky cestou trhali, až všichni modrý pusy měli.

A v tom okamžiku hurá hurá výletu, už jsme tu, už jsme tu.

Spokojeně vešli do tábora.

Teplá sprcha je čekala.

A postel už volala.

Dobrou noc. Brandon