Strom Anežky České

Česká rada dětí a mládeže nabídla neziskovým organizacím, pracujícím s dětmi ojedinělou a neobvyklou nabídku - projekt Stromy Anežky České.

V listopadu tohoto roku uplyne přesně 800 let od narození Svaté Anežky České, která se významně podílela na utváření dějin českého národa. K tomuto výročí bude vysazeno na území České republiky 100 stromů. Bude se jednat o Lípu srdčitou (Tilia cordata 'Roelvo') – náš národní strom. U každého stromu bude informační tabule, která bude obsahovat informace o Svaté Anežce České, o partnerech projektu a také o sdružení, které strom vysadilo. Stromy budou bezplatně poskytnuty na základě darovací smlouvy a na základě splnění mnoha konkrétních podmínek. Mezi zájemce se přihlásilo i naše občanské sdružení. Bude nám ctí, aby mohl tento strom na našich pozemcích vyrůstat. Vy máte možnost ovlivnit, kde bude lípa stát. Za tímto účelem můžete hlasovat v anketě na našem webu (na hlavní stránce vpravo dole). Anketa byla dnem 25.10.uzavřena

 

Bližší info o akci.