Schůze Obce SR 2020

16. prosince 2020
Místo: On-line spojení do studia Jamborka

On-line schůze Obce SR 16.12.2020 v 19.00 Místo konání: On-line připojení na schůzi Obce SR Určeno pro všechny přihlášené členy Střediska Radost.

 

 

 

 

Výsledky hlasování na schůzi Obce 2020:

- Zpráva o hospodaření SR a schválení hospodářského výsledku 2019 byla Obcí SR schválena

- Změna sídla SR do klubovny a kanceláře na Jamborově 25 v Brně byla Obcí SR schválena

 

VK7_7207

 

Z důvodu probíhajících epidemiologických opatření není možné uspořádat tradiční schůzi Obce SR ve formátu, na který jsme byli po léta zvyklí. Proto jsme zvolili formu přenosu on-line přes internet, aby jsme naplnili zákonné požadavky na náš spolek i ustanovení ve stanovách Střediska Radost o potřebě uspořádat každý rok členskou schůzi - schůzi Obce SR. V případě neuskutečnění této schůze se můžeme dostat do problému s prokazováním některých zákonných požadavků na náš spolek například při žádostech o dotace a podobně.

Kdo se může schůze obce zúčastnit?

Schůze obce je veřejná, může se jí tedy zúčastnit kdokoliv, kdo je členem Střediska Radost (přidruženým i řádným). Zveme zejména všechny řádné členy SR, ale i všechny přátele a podporovatele SR, které naše činnost zajímá.

Kdy schůze začne a jaký je program schůze obce?

Schůze obce začíná ve středu 16.12.2020 v 19.00 hod. a očekávaná délka schůze je cca 20 - 30 min.

Program schůze Obce má tyto navržené body:

- Zpráva o činnosti 2020 a výhled do roku 2021

- Zpráva o hospodaření SR a schválení hospodářského výsledku 2019

- Změna sídla SR do klubovny a kanceláře na Jamborově 25 v Brně

Jak bude schůze Obce SR probíhat?

1. Na schůzi obce je potřeba se přihlásit, každý přihlášený je pak započítán do prezenční listiny, pokud svou účast nejdéle do začátku schůze neodhlásí mailem na stredisko_zvn_taborradost.cz. Přihlašovat se můžete buď klasicky přes elektronické přihlašování na akce, nebo vyplněním jednoduchého formuláře. Nouzově je možné přihlášku odeslat i na %mEoU7ic-4MF4Vj7XhEBR2eka5pJ . Přihlašování bude uzavřeno 14.12.2020 ve 24.00, abychom mohli ověřit vaše členství ve Středisku Radost a jeho druh vzhledem k hlasování.

2. Přibližně hodinu před začátkem vysílání obdrží přihlášení účastníci schůze Obce 2020 mailem internetový link (adresu), na kterém bude probíhat přenos schůze obce (po vložení do webového prohlížeče). Přenos bude jednosměrný, vstupovat do něj bude možné jen z našeho provizorního vysílacího studia. Hlasování je popsané v dalším bodě, nutnou komunikaci či dotazy můžete během přenosu odesílat na %mEoU7ic-4MF4Vj7XhEBR2eka5pJ .

3. Hlasování bude probíhat způsobem, kdy se aktivně vyjadřuje buď nesouhlas nebo zdržení se hlasování. Mimo tyto hlasy se bude předpokládat souhlas přihlášených řádných členů. Nesouhlas s projednávaným bodem hlasování můžete vyjádřit mailem na adresu %mEoU7ic-4MF4Vj7XhEBR2eka5pJ , kde uvedete název bodu hlasování, váš postoj (nesouhlas nebo zdržení se hlasování), a vaše plné jméno a kontakt (hlavně kvůli ověření typu členství). Hlasovat bude možné mailem až do okamžiku ukončení schůze Obce SR. Vyhodnocení hlasování a ověření hlasů umožní vyhlášení výsledků hlasování nejpozději následující den na těchto webových stránkách.

4. Každý účastník našich akcí a táborů je v daném kalendářním roce automaticky dle stanov tzv. přidruženým členem, který ale nemá hlasovací práva. Pro ty, kteří se chtějí aktivně účastnit činnosti SR je zde možnost zažádat o řádné členství.

Jaký je rozdíl mezi řádným a přidruženým členstvím, jak se stanu členem a další dotazy?

Všechny další informace o různých typech členství a povinnostech z toho vyplývajících naleznete zde.

Nějaké další dotazy a upřesnění?

Pokud máte nějaké další dotazy a upřesnění, kontaktujte mne buď mailem na statutar@taborradost.cz nebo na tel. 606 702 621 a já se Vám je budu snažit zodpovědět.

 

za Radu SR a Středisko Radost

Vít Viki Kubíček