Vít Kubíček


606 702 621 | kubicek@taborradost.cz

Vít Kubíček

Viki je bývalým prezidentem - nyní předsedou Střediska Radost. Od listopadu 2010 je statutárním zástupcem Střediska Radost, vedoucím a vůbec děvečkou, pro kde co...


Viki byl táborníkem v sedmdesátých letech minulého století. Později s manželkou Magdou pořádal ekumenické tábory na vysočině ve Spělkově. Cca od roku 2002 opět fungoval v technickém zázemí našeho tábora. Od listopadu 2010 je statutárním zástupcem Střediska Radost.