Setkání rádců a praktikantů 2016

Teplý květnový víkend, hojná účast padesátí rádců, podrádců a rádcovských nadějí. Je to klíčové setkání jak pro získání jistoty a vědomostí těch, kdo povedou družiny, tak pro práci našeho společenství. Z rádců budou jednou vedoucí, a ti povedou tábory.

Ráno zněla rozcvička, louka plný mladých lidí. Otec Jarek sloužil mši svatou a po snídani začal maraton školení. Každá družina postupně navštívila šest stanovišť, tři dopoledne a tři odpoledne. Dozvěděli se například jak na to, když má družina připravit scénku k táborovému ohni. Aby nebyla dlouhá ani krátká, byla vtipná a slušná, pochopitelná… Nebo se dozvěděli o modlitbách, které patří k táborovému dědictví. A také o roli rádce, jeho autoritě a smyslu družinového systému. Hodně informací bylo zdravovědných. Byl i prostor na probrání vlastního duchovního života a předávání křesťanských hodnot. Dostalo se i na motivaci, a to jak motivaci pro sebe sama tak pro děcko, jemuž se zrovna něco nechce podnikat. Během těchto seminářů byli praktikanti vedeni Voldym a Peťou seznámeni nejen s bezpečností při různých činnostech, ale i se všemi zákoutími Ameriky. Během odpoledního bloku pak praktikanti nachystali kondičku. Byla parádní a náročná. Po večeři následovala prezentace dovedností rádci, kteří si vylosovali otázku a přede všemi na ni odpovídali. A byli dobří. Tma už zahalovala nebeskou klenbu, když začala noční hra. Motiv Star Wars zněl z reproduktorů, příšery svítily na adepty řádu Jedi laserovými světly a ti jim při chycení odevzdávali energetické pilulky. Skvěle, rádcovstvo se konečně mohlo beztrestně plazit travou a snažit se přečíst šifru na zádech postav. Dobrou noc.

Neděle se opět otevřela do nádherného dne a během slavnostní mše svaté poletovalo množství okvětních lístků. A ptactvo jásalo tak, že je otec Jarek chtěl nechat kázat, neb prý tajemství Nejsvětější trojice stejně nelze pochopit. Následně jsme uklidili a vedoucí jednotlivých běhů seděli se svými týmy na léto. Dobrý oběd, odchod, odjezd. Díky.

Táborům 2016 3x aleluja!

Galerie FOTO