Přece nejsme z cukru

Na táboře je krásně za každého počasí!

Dnes celý den pršelo, takže se tomu přizpůsobil i náš program. V dopoledním bloku byly otevřeny kluby. Mohli jsme jít například na klub česání, pletení košíků, čtení nebo hraní deskových her. Zkrátka aktivity, které lze dělat uvnitř, když je venku špatné počasí. Na oběd nám paní kuchařky nachystaly výbornou čínu s rýži.

Jelikož se odpoledne umoudřilo počasí, mohli jsme jít ven a zahrát si hru.  Měli jsme za úkol odehnat stádo ovcí, které nám překáželo na cestě do Anglie. Byla to klasická běhací hra a šlo o to pochytat vedoucí, kteří se za ovce vydávali. Každá ovce byla jinak náročná na chycení, nějakou stačilo chytnou ve dvojici, na jinou bylo třeba pětice táborníků. Pak následovala svačina a kondička. V jednotlivých blocích si pro každou věkovou skupinu vedoucí připravili rozličná cvičení, po kterých byl fotbalový zápas nebo přehazovaná. Celá kondička byla zakončena tradičním během v lese.

Po zaslouženém večerním volnu byla mše svatá s naším staronovým otcem Charliem, který dřív také jezdil na Ameriku jako táborník. Na nástupu jsme se pak dozvěděli, že nás zítra čeká celodenní výlet. Naši rádcové však museli vyrazit hned. Abychom si na zítra odpočinuli, šli jsme po večerní hygieně spát.

Družinka Berušek