O jako Olympiáda

Lištičky se olympiády nebojí!  

Nastal den D – olympiáda. Tento nepříliš oblíbený den začal jako každý jiný rozcvičkou a tůňkou. Prohlídky stanů a snídaně také proběhli tradičně, pak však místo nástupu následovala mše svatá. Bylo krásné začít takovýto náročný den spolu s Bohem a poprosit o ochranu v nastávajících zkouškách. Teprve pak byl olympijský nástup, kde jsme se rozdělili do 5 skupin, ve kterých jsme zbytek dne soutěžili o umístění ve vagonech na cestu do Británie. Vyzkoušeli jsme si disciplíny jako sprint na 60 nebo 100 metrů, běh do svahu, skok do dálky, šplh na tyč nebo hod krikeťákem, diskem či vrh koulí. Po obědě (typickým olympijským jídlem jsou brambory s něčím smaženým, letos jsme to byl smažený sýr) byla štafeta. Vyhráli jsme! To nám dodalo energii na další soutěžení.

Po svačině nás všechny čekala královská disciplína – maraton. Letos byl o něco delší než v předchozích letech, ale naštěstí se nikomu nic nestalo a všichni jsme do tábora dorazili v pořádku a šťastní, že je za námi. Celá olympiáda byla zakončena dlouhým večerním nástupem, kde se vyhlašovali všichni vítězové.

Před večerkou jsme se ještě sešli v kostele na adoraci. Otec Ondra pronesl pár slov, zazpívali jsme písničku a vzdali Bohu naše díky za celý den.

Nakonec to nebyl tak špatný den, jak někteří z nás očekávali.

Družina Lišek