Vánoční přání a PF 2022

Pár slov a přání k nadcházejícím svátkům.

Vážení přátelé, rodiče, táborníci!

 

Když jsme o loňských Vánočních svátcích byli nuceně uzavřeni do svých domovů a bylo nám doporučeno se navzájem nepotkávat, brali jsme to jako opatření, které rychle odezní. Jak ale čas ukazuje, začínáme si na tuto situaci postupně zvykat a už nás tolik neomezuje situace, kdy musíme „zůstat doma“. Navíc začínáme tušit, že návrat do starých časů, kdy bylo běžné se při pozdravu srdečně obejmout, nebo si mnohokrát za den s někým zdvořile podat ruku, se jen tak nevrátí. A když se rozhlédneme okolo sebe a chvíli pozorujeme, jak proudí život kolem nás, začneme vnímat cosi, co nás ohrožuje daleko více, než jsou poznaná či předkládaná uhrožení lidstva v jejich nejkatastrofičtějších rozměrech. Postupně, neviditelně, kapku po kapce, uzavíráme se do sebe, a na odloučení od ostatních si postupně zvykáme. Namlouváme si, že to nahradí kontakt na sociálních sítích. A na kom se to zjevně podepisuje tou nejčernější tužkou? Už asi tušíte, že jsou to ty nejmenší děti. Pro ně se tato situace stává normální, oni každodenní objetí či opakovaný stisk ruky od kamarádů či přátel odsunuli do pozice nevhodných činností. Schopnost přijímat Radost ze setkání s druhými ale i na druhou stranu ji takto rozdávat, se zatím neměli šanci plně naučit.

 

A tak vás všechny velmi prosím:

O letošních Vánocích DARUJTE především SAMI SEBE, nejen svým blízkým, ale všem, které potkáte, obzvláště DĚTEM. Kdykoliv to bude jen možné a vhodné, oslovujte se navzájem a společně se Radujte, potkávejte se a objímejte se! Ukažme především dětem, že to lze i při splnění nejrůznějších „epidemiologických“ omezení, a že toto je ta cesta k té pravé Radosti, vidět proti sobě zářící oči toho druhého, mít možnost s ním sdílet jeho úsměv a Radost. DĚKUJI VÁM VŠEM, ŽE SE O TO POKUSÍTE.

 

A na závěr mi dovolte s blížícími se svátky uskutečnění poselství Radostné zvěsti – Vánoc a s koncem starého a příchodem nového kalendářního roku:

Poděkovat Vám za Vaši přízeň našemu společenství, za společné obdarovávání se navzájem v průběhu celého roku. Za podporu nejen našich dětí na akcích či táborech, ale nás všech, kteří společenství Radosti tvoříme. Děkujeme Vám, že jste s námi.

Přejeme Vám i Vašim blízkým láskyplné prožití Vánočních svátků. Těšte se nejen z Radosti ve vašich rodinách, ale i ze zvěstované Naděje, která nám byla prostřednictvím Radostné zvěsti nabídnuta. Přijměte poselství Naděje těchto svátků. Stejně tak Vám přejeme i dobře prožitý a šťastný celý rok 2022.

Zůstaňte s námi a přijměte radost ze společné cesty, kdy se snažíme dát dětem šanci na dobrou budoucnost a cíl jejich pozemské pouti. Nedělejme si starosti, jak to všechno nakonec dopadne, ale dejme do toho poctivě kus sami sebe a výsledek se určitě dostaví. Děkujeme, že jste s námi.

 

Láskou naplněné Vánoční svátky i dobře prožitý a požehnaný celý rok 2022

                                                                     přeje jménem Střediska Radost

                                                                     Vít Viki Kubíček

PF Stredisko Radost 2022 WEB