1. den - 3. běh 2022

První táborový den tábora Radosti, celotáborové hry Milión.

Sobota 30.7.

Přišel den, na který jsme se všichni těšili – den příjezdu na trojku. Z auta jsme vysedli hned u pily, kde jsme dali poslední křížky na čelo rodičům a vyrazili jsme do tábora. Déšť nám to sice trošku komplikoval, ale všichni dobře dorazili. Po přivítání se všem jsme se vybalili. Na zahazující nástupu, při vytahování vlajek, poprvé zazněla česká, ale i táborová hymna. Večeře byla skvělá, ostatně jako vždycky. ???? Po ní v Jerichu začal slavnostní táborák s první scénkou, kde jsme se dozvěděli, že hlavní postava letošního tábora je Marco Polo. Zaznělo spoustu známých táborových písní, panovala kouzelná atmosféra a nad hlavami nám svítily tisíce hvězd. Po večerce jsme zalezli do spacáků a spali do dalšího dne. Byl to první den, jak má být.

Rádkyně Barborka Coufalová a družinka Veverek