Tábory 2020 - aktuální informace

Nové informace, vyplývající z vyjádření ministerstva zdravotnictví a hlavního hygienika ČR. Upřesnění nástupu na tábor pro přihlášené táborníky.

Vážení rodiče, táborníci,

1B19-2den-30

Všichni jsme napjatě očekávali rozhodnutí vlády, zda a jak bude možné prožít letní tábory. Rozhodnutí ve formě povolení táborů jsme se sice dočkali, nicméně vydané instrukce k průběhu letošních táborů neodpovídají na spoustu otázek a navíc jsou souborem velmi důrazných doporučení, ač jsou psány jazykem vymahatelných podmínek. Po zvážení všech aspektů současné situace i dobrého trendu vývoje epidemie, rozhodla Rada SR uspořádat letošní tábory v tradičním organizačním pořádku. Jinak řečeno tábory proběhnou obdobně, jak jsme po léta zvyklí, budou ale reflektovat novou epidemiologickou situaci.

V nejbližších dnech, pravděpodobně mezi 2. - 6. 6. obdrží všichni přihlášení na tábor email (na adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání potvrzení), kde budou uvedeny přesné instrukce, jak potvrdit letošní účast na táboře a co je nově potřeba učinit pro platné přijetí dítěte na tábor. Zkontrolujte si tedy prosím, že je tento email funkční a v průběhu dalších dní (týdnů) jej kontrolujte.

Protože nelze vyloučit, že se i při přísných hygienických opatřeních nákaza na táboře může vyskytnout, po konzultaci s hygienickou stanicí doporučujeme dopředu uvážit tyto problémy:

  • Pokud má dítě přihlášené na tábor jakékoliv imunitní onemocnění (diety, ekzém, náchylnost k některým infekcím, astma, chronický kašel, jiné dýchací onemocnění, atd..), zda je vhodná jeho účast na letošním táboře (toto bude konkrétně potřeba doložit aktuálním dobrozdáním ošetřujícího lékaře nebo odborného specialisty daného onemocnění).
  • Pokud se u dítěte objeví některé z příznaků nákazy, je nutný jeho odjezd z tábora k dalšímu vyšetření ke svému lékaři, rodiče tedy musí být schopni jej neprodleně vyzvednout a proto je musíme být schopni kdykoliv kontaktovat. Stejně tak při potvrzení nákazy u kteréhokoliv účastníka tábor končí, a všichni rodiče musí být schopni si okamžitě převzít své děti (i vedoucí). Je potřeba vnímat, že by je neměli zastupovat  třeba prarodiče.
  • Zvažte další komplikace a rizikové faktory účasti dítěte na táboře, storno přihlášky do 10.6. budeme brát jako projev odpovědnosti a nebudeme účtovat žádné storno poplatky.

Na základě informací od hlavní hygieničky ČR a naší krajské hygienické stanice se určitě změní například tyto a další 1B19-2den-01podmínky, zde neuvedené, za kterých může dítě nastoupit na tábor a samotný tábor dále probíhat:

  • Zdravotní potvrzení nakonec dle vyjádření KHS může být ve dvouleté platnosti, ale jakmile má někdo uvedenou jakoukoliv diagnózu nebo zdravotní potíže, bude nutné přiložit vyjádření odborného lékaře, podrobnosti o tomto vyjádření naleznete v upřesňujícím mailu
  • Posouvají se termíny některých potvrzení a plateb, viz informační mail, který obdržíte
  • Doprava na tábor bude organizována v jiných časech (ale v původně plánovaný den), rodiče ani návštěvníci nesmí na tábořiště a děti se budou předávat na určeném místě v Klášterci
  • Potvrzení a dokumenty budete nahrávat do systému ve webovém rozhraní, ke kterému budete mít přístup ze zaslaného informačního mailu. Originály dokumentů MUSÍ dítě doložit v den nástupu na tábor, jinak na tábor nemůže nastoupit
  • Adekvátně splníme doporučení z manuálu ministerstva zdravotnictví a dalších vydaných směrnic k našemu provozu. Děti například budou mít povinnost přivést si na tábor některé rozšířené hygienické pomůcky, vše se dozvíte v informačním mailu.

2B19-1den-12Věříme, že tyto a další nové podmínky zdárného průběhu letošních táborů zvládneme a budeme se těšit na krásný tábor, plný radosti našich dětí na Radosti.

Za Středisko Radost

Vít Viki Kubíček

Tel. 606 702 621, mail statutar@taborradost.cz