Požehnaný a šťastný rok 2019

Vánoční a novoroční přání.

Vážení přátelé, rodiče, táborníci!VK stredisko radost PF 2019 150dpi

 

Ani jsme se nenadáli a jsou před námi Vánoce. Svátky, který drtivá většina z nás vnímá nejen v jejich duchovním rozměru, ale i přes radost dětí, které pod vánočním stromkem září nad rozbalenými dárky. Jejich radost pak naplňuje pocity štěstí i ty, kteří je obdarovali. Velmi často jsou tyto pocity mnohem silnější, než když jsme sami obdarovaní.

Na Vánoce dostávají děti dárky od svých blízkých, nicméně, aniž si to často uvědomujeme, na pozadí všedních dní celého roku se snaží většina z nás dětem darovat kousek sebe sama, každý dle svých možností. Často dětem, které příliš neznáme a s kterými nás pojí třeba i jen letmý dotek času. Společenství Střediska Radost je jednou z příležitostí, které nám dovolují děti opakovaně obdarovávat nejrůznějším způsobem, často tak, že to sami děti ani nevnímají. Ale v tom je právě naše společenství silné, kdy dokážeme nabízet dětem něco z nás, co je posílí, formuje a celkově jim otevírá prostor k růstu v dobrou a silnou osobnost. Někdo daruje svůj čas, někdo peníze, někdo modlitbu. Věřím, že tyto dary našim dětem nezůstanou ležet ladem a že se přetaví v kvalitní osobnosti jednou již dospělých „dětí“.

 

A proto mi dovolte s blížícími se svátky uskutečnění poselství Radostné zvěsti – Vánoc a s počátkem nového kalendářního roku:

Poděkovat Vám

Za Vaši přízeň našemu společenství, za společné obdarovávání se navzájem v průběhu celého roku. Za podporu nejen našich dětí na akcích či táborech, ale nás všech, kteří společenství Radosti tvoříme. Děkujeme Vám, že jste s námi.

Přejeme Vám

i Vašim blízkým láskyplné prožití Vánočních svátků. Těšení se nejen z Radostí ve vašich rodinách, ale i ze zvěstované Naděje, která nám byla prostřednictvím Radostné zvěsti nabídnuta. Přijměte poselství Naděje těchto svátků. Stejně tak Vám přejeme i dobře prožitý a šťastný celý rok 2019.

 

Zůstaňte s námi

A přijměte radost ze společné cesty, kdy se snažíme dát dětem šanci na dobrou budoucnost a cíl jejich pozemské pouti. Nedělejme si starosti, jak to všechno nakonec dopadne, ale dejme do toho poctivě kus sami sebe a výsledek se určitě dostaví. Děkujeme, že jste s námi.

 

Láskyplné a požehnané prožití Vánočních svátků i dobře prožitý a šťastný celý rok 2019

 

Vánoce 2018                                                                                     za Středisko Radost

www.taborradost.cz                                                                           Vít Viki Kubíček

VK stredisko radost PF 2019 150dpi