K organizaci závěrečné soboty

Závěrečná sobota nepřinese žádné překvapení pro ty, kdo už ji s námi zažili. Pro jistotu a pro informaci všem ostatním několik základních informací.

Děkujeme rodičům a přátelům, kteří ohlásili svou účast na bourání stanů. Uvidíme, zda počasí dovolí sklízet i celty, nebo jestli zůstane jen o uklízení vybavení stanů. Každopádně očekáváme váš příjezd cca od 10 h na bourání, od 9.30 pro pomoc s balením táborníků. Auta, která přijedou do 11 hodin, necháme vyjet až na tábořiště. Prosíme, parkujte až vysoko na louce, prostor kolem stanů musí zůstat zcela volný! Ostatní přijíždějící pak budeme zastavovat zase na odstavném parkovišti u pily a zavazadla tam svezeme.

Ještě si dovolíme upozornit všechny, kdo přijedou před závěrečným nástupem, že potřebujeme, aby děti-táborníci zůstali u svých družin až do konce tábora, tedy do konce nástupu. Proto se s dětmi pozdravte, poradujte, ale pak je ponechte jejich vedoucím a nenechávejte u sebe. A naopak, vedoucí mohou nést odpovědnost právě jen za táborníky, proto jim nesvěřujte další děti (sourozence) a neočekávejte, že jim budou zajišťovat dozor. Společného zpívání nebo polední modlitby se ale samozřejmě mohou účastnit všichni.

Závěrečný nástup má začít ve 12.50. Rozloučíme se a předáme děti přítomným rodičům. Prosíme, abyste si je převzali nejpozději ve 14 hodin. (Musíme pak ještě na tábořišti dál pracovat.) Můžete tohoto času využít taky ke krátkému rozhovoru s vedoucím družiny, rádi poskytneme zpětnou vazbu k tomu, jak dítě na Jitřence prospívalo.

Autobus do Brna se budeme snažit vypravit na 14.30. Přesný čas odjezdu vyvěsíme na webu. V Brně u Janáčkova divadla počkáme do rozebrání dětí.

Kéž vše proběhne dobře a hladce a kéž do konce Jitřenky udržíme čistý štít bez zranění.

Vaši jitřenkoví