Instrukce k potvrzení účasti na táborech 2020

Informace k potvrzení účasti dítěte na táboře Radost 2020 a organizačních změnách pro nastoupení na tábor.

Instrukce k potvrzení účasti na táborech 20202B2019-2den-05

 

Vážení rodiče a táborníci!

 

Z vašich mailů jsme chápali, jak moc potřebujete mít jasno ve věcech konání a průběhu letošních táborů. Dospěli jsme konečně do situace, kdy se zdá, že většina věcí má již pevně daný rámec a pokud nenastane nějaká převratná událost, můžeme snad již konečně zveřejnit předpokládané obrysy letošních táborů. Zde jsou informace, které jsou obsahem i již avizovaného informačního mailu. Jedná se především o naplnění požadavků ministerstva zdravotnictví pro pořádání táborů, hlavní hygieničky ČR a zástupce krajské hygienické stanice, pod kterou spadáme.

 

Nejdříve ve zkratce postup, co je nutné udělat pro potvrzení účasti na táboře (děti i vedoucí do 18let věku):

 1. Podepsat dodatek přihlášky na tábor, naskenovat jej, a nejpozději do 20.6.2020 jej nahrát do tohoto webového rozhraní https://prihlasky.srcloud.cz/, čím dříve, tím lépe.
 2. U dětí s nějakou další diagnózou (především astma, problémy dýchací soustavy, imunitní problémy a další) je nutné obdobně nahrát posudek odborného lékaře (také do 20.6.), objeví se vám kolonka na přihrání posudku a budete námi informování o jeho nutném doložení, upřesnění obsahu posudku v dalším textu.
 3. Do 10.6.2020 zaplatit tábor dle obvyklých pravidel a ceny dle kalkulátoru, nebo zažádat o vystavení faktury pro zaměstnavatele na http://prihlasovani.taborradost.cz/zadost-o-vystaveni-faktury.html.
 4. Do 10.6. lze zrušit účast na táboře bez účtování jakýchkoliv storno poplatků, tábor zrušíte buď stejným způsobem, jako jste podávali přihlášku, nebo napište mail na tabory@taborradost.cz. Pokud jste již tábor zaplatili a dítě se neúčastní, zažádejte na ekonom@taborradost.cz o vrácení částky s uvedením upřesnění proběhlé platby.
 5. Originály dokumentů si uschovejte, bez originálního zdravotnického či odborného lékařského posudku (plus přihláška, bezinfekčnost, plná moc, atd.) nemůže dítě nastoupit na tábor, předáte je při předání dítěte na tábor, viz dále. Při nepřijetí dítěte na tábor z důvodů absence originálů požadovaných dokumentů činí storno poplatek 100% ceny tábora, bohužel. Vysvětlení proč tomu tak je naleznete v doplňujícím textu níže.
 6. Potvrdit v přihlášce uvedený způsob dopravy na tábor, buď hromadnou dopravou autobusem z Brna, nebo vlastní dopravou, potvrdit do 20.6.2020 na http://www.taborradost.cz/tabory/potvrzeni-dopravy-na-tabor/ , nebo projevit zájem o změnu způsobu dopravy tamtéž. Zatím počítáme s jedním autobusem na otočku Brno – Klášterec, v případě velkého zájmu zvážíme přiobjednání dalšího autobusu, to ale proběhne až na základě posouzení požadavků, čím dříve potvrdíte či zažádáte, tím spíše se budeme schopni rozhodnout.

Po 20.6.2020 již prosím nic neposílejte poštou do Brna, ale nahrejte elektronické dokumenty do avizovaného systému a originály nám předáte při předání dítěte na tábor. Pokud budete mít nějaký problém v této oblasti, pište na tabory@taborradost.cz .

Pokud budou v daných termínech uvedené podmínky splněny, budeme s vašimi dětmi (i vedoucími) na táboře počítat. V opačném případě vás bohužel budeme muset informovat o zamítnutí přihlášky.

 

Čtěte prosím dále i další podrobnosti k podmínkám nástupu dětí na tábor!

 

Trochu podrobněji:

 • Tábory jsme se snažili naplánovat tak, aby organizační koronavirové opatření příliš nezasahovaly do obvyklého táborového života a děti si tábora užily stejně, jako v minulých letech.
 • Potřebujeme ale spolupráci vás, rodičů, je potřeba vnímat, že máme společný cíl, a bude úspěšný jen tehdy, pokud budeme spolupracovat. Z těchto důvodů i z důvodů nařízení ministerstva zdravotnictví či hlavního hygienika, je podmínkou účasti (dětí i dospělých) na táboře podepsání dodatku k přihlášce na tábor. Text dodatku je zde. I když doufáme, že taková situace nenastane, přesto prosím věnujte pozornost podmínce vaší dostupnosti na telefonu v době, kdy je dítě na tá2B2019-12den-vyhlaseni-05boře. Je dobré, aby děti už od vás rodičů vnímaly, že pokud se nákaza na táboře objeví, není to důvodem k odsuzování či obviňovaní nakažených osob, ale nákaza mohla pocházet v podstatě od kohokoliv, kdo měl například skryté příznaky choroby. Stejně tak dle pokynů od vyšších orgánů již při podezření na možnou nákazu musíme aktivovat vás rodiče, abyste své dítě k ošetření či testům na nákazu odvezli sami. Pokud se nákaza potvrdí, o čemž jsou rodiče dítěte povinni nás informovat, probíhající běh tábora končí a rodiče (všech dětí) si musí své děti odvést domů vlastní dopravou, není možné je poslat společným autobusem domů z důvodů možného dalšího šíření viru na nenakažené účastníky. V případě negativního testu samozřejmě tábor pokračuje dál a po konzultaci s KHS je možný návrat i testovaného dítěte.
 • Děti s nějakým zdravotním handicapem, který může ovlivnit časnou diagnostiku či projevy příznaků koronavirové infekce, či zhoršit jejich průběh, musejí doložit vyjádření odborného ošetřujícího lékaře, že je vhodný jejich pobyt na táboře až o 180 účastnících a musí mít popsány specifika jejich choroby, která mohou ovlivnit časnou diagnostiku nákazou koronaviru. Toto dobrozdání je také nutné nahrát do webového rozhraní a dovézt je v originále na tábor.
 • Originály dokumentů už letos nebudeme dopředu vybírat zasláním do našeho sídla v Brně, ale naskenované či vyfocené (nejlépe barevně, ve vyšším rozlišení, musí být dobře čitelné) je nahrajete jako kopie do tohoto rozhraní na webu https://prihlasky.srcloud.cz/. Není zde vyžadováno přihlášení, ale je potřeba znát přesné datum narození dítěte nebo kód přihlášky. Originály, pokud jste je již neposlali k nám, předáte našemu zástupci při předání dítěte na tábor (autobus i vlastní doprava). Dítě se ale nemůže tábora zúčastnit, pokud tyto dokumenty v originále nebude mít uložené u zdravotníka v okamžiku zahájení tábora, pak bohužel na tábor nenastoupí a storno poplatek je 100% ceny tábora (v té době je již vše nakoupené či objednané). Rovněž možnost pozdějších příjezdů či předčasných odjezdů bude velmi striktně omezena. Důvodem je nutnost uzavření našeho tábora před další možnou nákazou v průběhu celého běhu tábora i ochrana před infikováním tábořiště pro další běhy. Asi není nutné zmiňovat, že jakékoli návštěvy nejsou povoleny a rodičům je přístup na tábořiště z epidemiologických důvodů zakázán.
 • Platbu za tábor dětí, prosím neodkládejte. Termín závěrky plateb je 10.6.. Vedoucí ale touto formou neplatí, ti platí hotově přímo na táboře. Pokud budete chtít, aby celý tábor či jeho část za vás zaplatil zaměstnavatel nebo někdo další, zažádejte si tímto formulářem http://prihlasovani.taborradost.cz/zadost-o-vystaveni-faktury.html o vystavení faktury. Ta pak má přidělenou svou splatnost a termín 10.6. se jí netýká.
 • Prosím sledujte své děti minimálně 14 dní před táborem a omezte jejich kontakty do rizikových komunit, kde se vyskytla nákaza, nebo jsou lidé v karanténě. Rovněž věnujte opravdu velkou pečlivost při vyplnění formuláře o bezinfenčnosti, který musí být vyplněn a podepsán ke dni nástupu na tábor.
 • Doprava na tábor bude letos probíhat trochu jinak, než jste byli zvyklí v minulých letech. Vlastní doprava přiveze děti v uvedeném čase, který ještě upřesníme pro jednotlivé běhy v aktualitách nástupu na tábor, a předá děti společně s originálními požadovanými dokumenty zástupci tábora na parkovišti k Zemské bráně v Klášterci. Děti si odvedeme do tábora sami, stejně jako odvezeme jejich zavazadla. Rodiče pokud možno ihned odjíždí. Autobus kromě začátku 1.běhu a konce 4.běhu pojede nejdříve z Klášterce do Brna, kam dorazí někdy po poledni a po cca dvouhodinové přestávce odveze děti z Brna na tábor tak, aby na tábořišti byla požadovaná 8 hodinová pauza pro dezinfekci tábořiště. Autobus v Brně nebude mít stanoviště u Janáčkova divadla, ale pojede pravděpodobně od polikliniky na Viniční v Juliánově (Židenicích), kde je více prostoru a možnost parkování.
 • Účastníci tábora si budou muset přivést některé vybavení nad rámec minulých let. Vše uvedeme v aktualizovaných instrukcích k nástupu na tábor, ale namátkou jde o toto vybavení, abyste se mohli připravit: Rouška (pro krizové stavy) alespoň 5ks, vlastní desinfekční gel alespoň 100ml (mýdla a dezinfekci pro táborový život zajistíme, ale jde o případy osobních prostředků například při přesunu k lékaři a podobně), malý operativní ručník cca 3 ks pro osušení po umytí před jídlem v prvních dnech tábora, vlastní příbor, alespoň dvě utěrky na nádobí, striktně každý vlastní prostěradlo, mast na ruce po používání dezinfekcí, atd…, vše vám ještě upřesníme.
 • V případě výskytu nákazy koronavirem probíhající běh tábora končí a dětí musí odjet okamžitě domů do karantény. Další běh může probíhat až po odsouhlasení krajskou hygienickou stanicí. Děti, ale ani vedoucí, nemohou odjet z tábora hromadnou dopravou ani naším autobusem. Musí si je rodiče odvézt sami vlastní dopravou. Proto musí být dostupní. Pokud rodiče nemohou zajistit svou dostupnost, musí k tomu zplnomocnit dopředu další osobu, formulář je připojen k dodatku přihlášky na tábor. Odjezd musí být neprodleně, do několika hodin musí být tábořiště prázdné. Bohužel je to naše společné riziko. Protože už jen příprava hygienického zabezpečení letošních táborů polyká obrovské finanční prostředky naší organizace, pokud by tato situace nastala, provedeme vyúčtování tábora podle tohoto klíče: Pokud tábor skončí méně než pět dní do konce, nebudeme kromě podporovaných rodin vracet žádné finanční prostředky. Pokud by tábor skončil dříve, provedeme hrubé vyúčtování tábora, ale předpokládáme, že pro ukončení v prvních šesti dnech bychom vraceli cca 30% částky a v době mezi šestým a desátým dnem 10-15% ceny tábora. Možná se vám částka bude zdát malá, ale tábor není jen o tom, co děti na táboře snědí, navíc většina nákladů je již v době tábora vynaložena. Letošní tábory bohužel sáhnou hluboko do našich finančních rezerv, které jsme si pracně v minulých letech vytvořili. Pokud by byl tento systém pro vás neakceptovatelný, chápeme to a je možnost do 10.6.2020 účast na táboře zrušit a požádat o vrácení celé částky. Po tomto datu, tak jako v minulých letech, účtujeme dle termínu a důvodu až 50% storno poplatků.

Uvedené informace budeme průběžně doplňovat, sledujte prosím, aktuality na našem webu. Rovněž děkujeme všem, kteří nám v této nelehké situaci pomáhají a myslí především na děti, pro které je tábor nedílnou součástí jejich prázdninového života.

Za středisko Radost

Vít Viki Kubíček

Tel. 606 702 621

Mail. statutar@taborradost.cz