Schůze Obce 2021

27. listopadu 2021
Místo: Sál u Ombudsmana Brno

Pravidelná každoroční schůze Obce, po loňské verzi on-line opět naživo v sále u Ombudsmana v Brně.

Schůze Obce SR 2021

Termín konání schůze Obce

Schůze Obce se uskuteční 27.11. 2021 od 16.30 hodin v budově Ombudsmana (Veřejného ochránce práv) v Brně na Údolní ulici č. 39. Schůze proběhne na závěr školení vedoucích, probíhajícího v tomto místě v tomto dni.

Kdo může na schůzi obce přijít?

Schůze obce je veřejná, může se jí tedy zúčastnit kdokoliv. Zveme zejména všechny řádné členy SR, ale i všechny přátele a podporovatele SR, které naše činnost zajímá.

Jaký je program schůze obce?

Schůze obce má na programu tyto body:

- Zpráva o hospodaření SR a schválení hospodářského výsledku 2020

- Zpráva o činnosti 2020/2021 a výhled do roku 2022.

Kdo může hlasovat na schůzi Obce SR?

V rámci schůze Obce SR může hlasovat každý řádný člen SR, viz stanovy Střediska Radost.

 

Těšíme se na Vás

Vít Viki Kubíček za Radu SR