Květnové brigády 2023

28. dubna 2023 — 8. května 2023
Místo: Samota Amerika

Květnové brigády jsou tradiční setkání rodičů, vedoucích i přátel Radosti, kdy uděláme spoustu práce a zároveň se i společně pobavíme a potěšíme v krásném prostředí čerstvě rozkvetlé Ameriky.

Květnové brigády 2023

1. květnovka: pátek 28.4. večer - pondělí 1. 5. odpoledne

2. květnovka: pátek 5.5. večer - pondělí 8. 5. odpoledne

 

 

Zveme vás na tradiční květnové pracovní setkávání na Americe. Hlavním pracovním dnem je vždy sobota. Je třeba vše připravit na nadcházející táborovou sezónu. Budeme zdokonalovat náš objekt, pracovat v budově i venku. Kromě práce se ale můžete těšit i na pěkné chvíle strávené s přáteli, společné slavení mše svaté, či jiné radovánky. Kdo bude přítomen i o nedělním večeru 30.4., zažije i společný oheň (čarodějnice), pokud nám to počasí dovolí. 

 

Pro koho: Akce je určena pro všechny táborníky, jejich rodiče, kamarády, vedoucí a všechny ochotné přátele Radosti.  Každá pomocná ruka je potřebná a bude využita. První brigáda je tradičně i navíc smluveným místem potkávání rodinkových rodičů, druhá brigáda zase Jitřenkových rodičů a vedoucích.

 

Přihlášení: Prosíme o přihlášení na brigády v hlavním menu -> AKCE -> Přihlašování na akce. Děkujeme. Pomůže nám to lépe naplánovat práce i stravu pro účastníky. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete elektronicky přihlásit, dejte nám vědět na tel. 606 702 621 nebo tel. 733 741 741 nebo mailem stredisko@taborradost.cz .

 

Doprava -  sledujte aktuální upřesnění:

Společná doprava z Brna vlakem bude zajištěna takto: Sraz v budově hlavního nádraží v Brně bude vždy v pátek v 16:35. Kdo pojedete na společnou jízdenku, přijďte včas, vlak z Brna odjíždí v 16.52, z Ústí nad Orlicí v 18:40 odjíždíme do Letohradu, kam bychom měli přijet v 18:59. Odtud se na Ameriku dostaneme linkovým autobusem, odjezd cca 19.10 z Letohradu.

Zpět pojedeme pojedeme dle domluvy buď obdobně hromadnou dopravou s příjezdem do Brna cca v 17.03 nebo dle možností přítomných osob, které by děti do Brna odvezly. Děti dají vědět rodičům, jak pojedou do Brna nebo volejte 733 741 741.

Vedoucí dopravy na 1. květnovku 28.4.: Klárka Pecháčková (tel. 774 210 865)

 

Vedoucí dopravy na 2. květnovku  5.5. : bude upřesněn (tel. ...)

Hlavní úkoly - na čem budeme pracovat:

- Výměna střesní krytiny a střešních konstrukcí na Cedronu, Sedmisprší a Siloe
- Vyklizení Medvědice a úprava plochy na odstavnou
- Převod celého areálu ze zimního režimu na letní, úklid budovy i okolí
- Zpracování, řezání a uložení dřeva na topení
- Vyvezení kmenů z lesa po posledním kůrovcovém zásahu, práce v lese
- Oprava cesty do tábora a dalších komunikací, odvodňovací příkopy
- Postavení nové dívčí táborové brány a úprava prostorů kolem bran
- Výměna poškozených lavic v kostele a Piškvorkách
- Oprava laviček na hranicích tábora, posezení u Lípy
- Oprava zídky a laviček v Jerichu
- Úprava prostoru za Evropákem
- Úprava hřišť a okolních prostor poničených černou zvěří
- Spousta dalších prací dle možností a přítomných dobrovolníků

 

 Těšíme se na vás !