Květnové brigády 2022

29. dubna 2022 — 8. května 2022
Místo: Samota Amerika

Květnové brigády jsou tradiční setkání rodičů, vedoucích i přátel Radosti, kdy uděláme spoustu práce a zároveň se i společně pobavíme a potěšíme v krásném prostředí čerstvě rozkvetlé Ameriky.

Květnové brigády 2022

1. květnovka: pátek 29.4. večer - neděle 1. 5. večer - (při ukončení DOD)

2. květnovka: pátek 6.5. večer - neděle 8. 5. odpoledne

 

 

Zveme vás na tradiční květnové pracovní setkávání na Americe. Hlavním pracovním dnem je vždy sobota. Je třeba vše připravit na nadcházející táborovou sezónu. Budeme zdokonalovat náš objekt, pracovat v budově i venku. Kromě práce se ale můžete těšit i na pěkné chvíle strávené s přáteli, společné slavení mše svaté, či jiné radovánky. Kdo bude přítomen i o sobotním večeru 30.4., zažije i společný oheň, pokud nám to počasí dovolí. 

V neděli 1.5. se zároveň uskuteční den otevřených dveří na Americe, což bude mít vliv i na průběh 1. květnové brigády. Protože společná mše svatá bude v 13.30, bude návrat účastníků hromadné dopravy do Brna mnohem pozdější, než je obvyklé. Upřesníme ještě dle počtu přihlášených jak to bude.

 

Pro koho: Akce je určena pro všechny táborníky, jejich rodiče, kamarády, vedoucí a všechny ochotné přátele Radosti.  Každá pomocná ruka je potřebná a bude využita. První brigáda je tradičně i navíc smluveným místem potkávání rodinkových rodičů, druhá brigáda zase Jitřenkových rodičů a vedoucích.

 

Přihlášení: Prosíme o přihlášení na brigády v hlavním menu -> AKCE -> Přihlašování na akce. Děkujeme. Pomůže nám to lépe naplánovat práce i stravu pro účastníky. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete elektronicky přihlásit, dejte nám vědět na tel. 606 702 621 nebo tel. 733 741 741 nebo mailem statutar@taborradost.cz .

 

Doprava:

Společná doprava z Brna vlakem bude zajištěna takto: Sraz v budově hlavního nádraží v Brně bude vždy v pátek v 16:00. Kdo pojedete na společnou jízdenku, přijďte včas. V té době nejedou žádné vlaky mezi Brnem a Blanskem, musíme tedy jet náhradní autobusovou dopravou od ČD do Blanska, autobus odjíždí ve 16.25 od aut. stanoviště 6 z aut. nádraží u Grandu (odchod v 16.10. z hlav.nádr., přesun cca 5 min, nástup do autobusu cca 16.15, viz časové upřesnění v mailu účastníkům setkání). Z Blanska už pojedeme obvyklým vlakem do Ústí nad Orlicí, odkud v 18:40 odjíždíme do Letohradu, kam bychom měli přijet v 18:59. Odtud se na Ameriku dostaneme objednaným autobusem, odjezd cca 19.10 z Letohradu.

Zpět pojedeme pojedeme dle domluvy buď obdobně hromadnou dopravou s příjezdem do Brna cca v 17.30 nebo dle možností přítomných osob, které by děti do Brna odvezly. Děti dají vědět rodičům v neděli, jak pojedou do Brna nebo volejte 733 741 741.

Pozor! Vlakové spojení na trati z Brna do Blanska je v těchto dnech a celý rok 2022 nahrazeno autobusy, počítejte s touto abnormalitou a sledujte aktualizované upřesnění dopravy před odjezdem.

 

Vedoucí dopravy na 1. květnovku 29.4.: Tomáš Keprt (tel. 773 106 283)

 

Vedoucí dopravy na 2. květnovku  6.5. : Tomáš Keprt (tel. 773 106 283)

Časové dispozice pro hromadnou dopravu jsou stejné, jako u 1. květnovky.

 

V neděli 1.5. se zároveň uskuteční den otevřených dveří na Americe, což bude mít vliv i na průběh 1. květnové brigády. Protože společná mše svatá bude v 13.30, bude návrat účastníků hromadné dopravy do Brna mnohem pozdější, než je obvyklé. Upřesníme ještě dle počtu přihlášených jak to bude, děti to zavolají rodičům v průběhu nedělního dopoledne.

 
Cestu zpět budeme organizovat podle situace na místě, aktuální informace naleznete zde.

Hlavní úkoly - na čem budeme pracovat:

- Převod celého areálu ze zimního režimu na letní, úklid budovy i okolí
- Zpracování, řezání a uložení dřeva na topení
- Oprava cesty do tábora a dalších komunikací
- Oprava pingpongových stolů a prostor okolo
- Postavení nové dívčí táborové brány a úprava prostorů kolem bran
- Výstavba nového rezervoáru na pitnou vodu nad dřevníky
- Oprava střech nad Cedronem a Siloe
- Oprava zídky a laviček v Jerichu
- Úprava odvodnění prostoru za Evropákem
- Úprava hřišť a okolních prostor poničených černou zvěří
- Spousta dalších prací dle možností a přítomných dobrovolníků

 

 Těšíme se na vás !