Vánoční přání a PF 2023

Pár slov a přání k nadcházejícím svátkům.

Vážení přátelé, rodiče, táborníci! Logo Středisko Radost

 

Půjdem spolu do Betléma!

 

Ještě loni by nám tato věta připadala jako utopie. Byli jsme nuceně zavřeni ve svých domovech a plnili karanténní nařízení. Ale situace se změnila a po více než dvou letech můžeme slavit Vánoční svátky společně a bez omezení. O to více, kdy nám dávné události z Betléma evokují leccos i z dnešní reality. Stejně jako před více než dvěma tisíci lety vnímáme potřebu hledání pravdy, oproštěné od vlivů zlých dezinformací a krátkodobých lákadel. Obdobně máme obavy z novodobého Heroda, který povýšil zlo a své mocenské plány nade všechny hodnoty a ohrožuje tak nejen své údajné nepřátele, ale ve svých důsledcích i celý svět. Ale nelze také přehlédnou, že v celém světě povstalo nemálo novodobých pastýřů, kteří si uvědomují nebezpečí současné doby a hledají na obloze hvězdu, která je dovede k již narozenému Spasiteli.

Jinými slovy: Naději máme. Přiměřené prostředky také máme. Víme, že kdo hledá cestu, nalezne ji. A kdo nás povede? Svěřme se do rukou těch nejmenších dětí, do jejich bezelstnosti i touze hledat pravdu. Oni mohou být naším kompasem na cestě do Betléma, na cestě poklonit se našemu Spasiteli v dětské podobě. Věřím, že se nám to podaří a budeme schopni spolu s ostatními pastýři sdílet Radost z naděje, kterou nás narozený Ježíš obdaroval a která také rozzáří dětské oči, které k němu budou vzhlížet. Navzdory bolestem, válkám, přírodním katastrofám a kdoví, čemu ještě. Nezapomeňme, že všichni jsme Boží děti.

Pojďme spolu do Betléma!

 

A na závěr mi dovolte, tak jako každoročně, s blížícími se svátky uskutečnění poselství Radostné zvěsti – Vánoc a s koncem starého a příchodem nového kalendářního roku:

Poděkovat Vám za Vaši přízeň našemu společenství, za společné obdarovávání se navzájem v průběhu celého roku. Za podporu nejen našich dětí na akcích či táborech, ale nás všech, kteří společenství Radosti tvoříme. Děkujeme Vám, že jste s námi.

Přejeme Vám i Vašim blízkým láskyplné prožití Vánočních svátků. Těšte se nejen z Radosti ve vašich rodinách, ale i ze zvěstované Naděje, která nám byla prostřednictvím Radostné zvěsti nabídnuta. Přijměte poselství Naděje těchto svátků. Stejně tak Vám přejeme i dobře prožitý a šťastný celý rok 2023.

Zůstaňte s námi a přijměte radost ze společné cesty, kdy se snažíme dát dětem šanci na dobrou budoucnost a cíl jejich pozemské pouti. Nedělejme si starosti, jak to všechno nakonec dopadne, ale dejme do toho poctivě kus sami sebe a výsledek se určitě dostaví. Děkujeme, že jste s námi.

 

Láskou naplněné Vánoční svátky i dobře prožitý a požehnaný celý rok 2023

Vánoce 2022                                                                                     přeje jménem Střediska Radost

www.taborradost.cz                                                                         Vít Viki Kubíček

 

Středisko Radost PF2023