Den mokrých pláštěnek

V pondělí jsme měli na programu celotáborový výlet. Základní myšlenka byla nejít daleko a nejít dlouho. Jak to dopadlo? Jaké byly ztráty? Proč byla nejedna pláštěnka mokrá? A jaká opatření jsme přijali?

Maminky hned na úvod uklidníme, že nepršelo. Pláštěnky se namočily poté, co vytekla pití
v batůžkách. Proč se to stalo? Pokrok nezastavíte, ale jitřenkoví vedoucí jsou zakletí někde ve 20.
století. Řekneme vám, ty dnešní nádoby na vodu, to je raketová věda. Open. Closed. To se nám
neřeklo.
Cílem našeho výletu byl zaprvé klášterecký kostel a zadruhé vyslanec narnijského odboje proti Bílé
čarodějnici. Až do jedenácté šlo vše podle plánu a skutečně se celá Jitřenka sešla v kostele Nejsvětější
Trojice v Klášterci. Domluvená domorodá paní nám otevřela, a Vojta jí někam odvezl kočárek
s dítětem, takže se nám pak mohla věnovat. Kdo znáte klášterecký kostel, víte, že je velmi starobylý a
že tam vládne tridentský duch (bez obětního stolu). V tomto kontextu jistě vynikne, že se nám podařilo přimět místní paní vystoupat na kazatelnu (!) a dávat výklad, který naše děti vnímaly (!!!). A pak dostal Álí dovolení
sednout za hrací stůl varhan. Bylo to opravdu super. Nikdo bychom nikdy dopředu neřekli, že s našimi
dětmi jsme schopni takového výkonu. Žádná alternativní fakta!
Nadále jsme měli pokračovat jinou cestou zpět do tábora a v 15 hodin být ready na sportování. Potud
dobrý plán organizátorů. Po oblékání batůžků, nekonečném výstupu na stráň nad Kláštercem,
sundávání batůžků, poobědvání, přečtení příběhu, sušení batůžků, hledání kamínků, ztrácení
kamínků… byly mladší družiny v 15 hodin daleko před Potoky a sportovním výkonem se nám stal
zbytek cesty. Bylo to krásné, bylo toho dost. Starší stihli návrat dříve a prý pak hráli také rugby. Jsou
nezničitelní.
Jak vypadá stýskání u Tumnusů? „Kámo, nebude ti vadit, když budu brečet?“ – „Ne, nebude.“ – „Je ti
taky na brečení?“ – „Jo, je.“ – „Tak klidně taky breč.“ Ale ve skutečnosti je vše v dobré normě. Vůbec
žádná alternativní fakta…
A hlavně, brzy bude dobře. Dnes přišly první dopisy. Zítra pošleme na poštu posílený konvoj, protože
jistě dostaneme pořádnou dávku. Děkujeme.

Vaše Jitřenka