Jakub Kylar
Jakub Kylar

Radní Střediska Radost, zaměření na organizaci táborů a akcí, hlavní vedoucí 3. běhu.


Na Ameriku jezdím již 14. rokem a rád bych Středisku Radost vrátil to, co mi během těchto let dalo. Rád bych se podílel na příštím směřování táborů a dalších akcí během roku. Také bych rád do nové Rady přinesl svěží pohled na průběh táborů, jeho organizace, přípravy, apod.