Termíny táborů 2020

Termíny akcí a táborů v roce 2020

 

S ohledem na ne zrovna ideální termín začátku prázdnin 2020 byl stanoven začátek 1. běhu 2020 na 27. června. Protože ale ještě nebude v tuto dobu ukončen školní rok, který končí v úterý 30.6., oslovil jsem více škol s otázkou, jak budou v případě konce školního roku postupovat. Ode všech jsem dostal odpověď, že školní rok ukončí v pátek 26.6. a poslední dva dny budou čerpat ředitelské volno. Taktéž jsem se dotazoval na ministerstvu školství, zdali budou uplatňovat nějaký jednotný postup, či zda neúčast dětí na posledních dvou dnech školy z důvodu nástupu na tábor je vnímáno jako probém. Bylo mi sděleno, že to jako problém nevidí a řešení s ředitelským volnem bude pravděpodobně použito v drtivé většině škol. Dřívější začátek táborů není vnímán jako problematický. Rovněž jsem sondoval situaci i u jiných organizací, které pořádají tábory, kdy naprotá většina z nich také otevře prázdninový provoz k 27.6.2020.

 

Na základě těchto informací a skutečnosti, kdy v případě odsunutí začátku táborů na 4.7.2020 nestihneme v průběhu školních prázdnin realizovat táborové běhy dle letitého harmonogramu, Rada SR rozhodla o začáku táborů 2020 ke dni 27. června. Problémy mohou nastat pouze u dětí nastupujících na 1. běh, a vzhledem k tomu, že předpokládáme, že pokud budou, pak jich bude jen velmi málo, a budeme je řešit individuáně. 

 

Termíny akcí a táborů v roce 2020