Trojka 2016

K následujícímu olympijskému videu jsme vybrali jako podkres píseň, která nás letos každý den svolávala ke sportování. Bohužel si ji kvůli autorským právům musíte pustit v samostatném okně (klikněte na bublinu ve videu nebo klikněte zde a nezapomeňte se vrátit zpět na stránku s videem):

 

 

  

1  .    d e n

Článek    Foto

První den

2 .    d e n

Článek    Foto

Druhý den

3 .    d e n

Článek    Foto

Třetí den

4 .    d e n

Článek    Foto

Čtvrtý den

5 .    d e n

Článek    Foto

Pátý den

6 .    d e n

Článek    Foto

Šestý den

7 .    d e n

Článek    Foto

Sedmý den

8 .    d e n

Článek    Foto

Osmý den

9 .    d e n

Článek    Foto

Devátý den

10 .   d e n

Článek    Foto

Desátý den

11 .   d e n

Článek    Foto

Jedenáctý den

12 .   d e n

Článek    Foto

Dvanáctý den

13.   d e n

Článek    Foto

Třiáctý den

14 .   d e n

Foto

Čtrnáctý den

15 .   d e n

Foto

Patnáctý den

 

 

Družinky

 Družinky