Maruška Ondračková


marondrackova@taborradost.cz

Maruška  Ondračková

Maruška žije v Brně a studuje lékařskou fakultu MUNI. (A má skoro hotovo!) Na starosti má program táborů.


Jako vedoucí mj. pilně pracovala na rozpracování ideje 2011. Zasluhuje se . Od roku 2013 je hlavní vedoucí 2.běhu tábora.

 

V Radě SR má na starosti program táborů a tudíž i organizační skupinku CHRT (Chystáme Rychle Tábor).

Mail je uveden výše.